Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'Trafik' Kategorisi Arşivleri


AdWords web sitenizi optimize ediyor

E?er Google AdWords ile sitenizin propagandas?n? yap?yorsan?z bu haber ilginizi ekecektir; Google, AdWords kullan?c?lar? iin site optimizasyon arac? sunuyor. Ara ilginizi ektiyse hemen gidip beta test iin kaydolabilirsiniz.

Google Blogsearch ping servisi

Art?k Google Blog Arama Motoru‘na da ping atarak gncellemelerinizden haberdar olmas?n? sa?layabiliyorsunuz. Web arayzn kullanarak el ile ping iin buraya, XML-RPC detaylar? iin buraya bakabilirsiniz. [kaynak]

Google PageRank’lar? gncelliyor

Uzun sredir bekledi?im Google PageRank gncellemesi sonunda gerekle?iyor. Son iki gncelleme s?ras?nda verdi?i sonular ile beni yan?ltmayan SeoChat’in Future Pagerank arac?na gre Acemi Blogcu gncelleme sonras?nda PR 5 olacak. Teker teker, fakat kararl? ad?mlarla ilerleme katediyor gibiyim :) E?er PageRank terimi size yabanc? ise buradan yard?m alabilirsiniz, ve PR de?erini nas?l art?raca??n?z konusunda “Trafik” kategorisi […]

Neden yeni kal?c? ba?lant? tipi?

Art?k ?ngilizce k?saltmas? ile SEF (Search Engine Friendly) kal?c? ba?lant? tipi, WordPress de dahil, birok yay?nc?l?k yaz?l?m? taraf?ndan destekliyor ve kullan?lmas? neriliyor. Bu yeni kal?c? ba?lant? biimi ile web sitenizin URI’lar?, durumu yine WordPress ile rnekleyecek olursak, a?a??daki durumdan; http://www.site-adiniz.com/?p=132 daha anla??l?r olan ?u ?ekle geiyor; http://www.site-adiniz.com/2006/06/04/gonderi-adi Bu sadece okurlar?n?z iin daha anla??l?r ba?lant?lar anlam?na […]

rel=”nofollow” nedir?

Uzun sredir hakk?nda yazmak istedi?im bir konuydu asl?nda rel=”nofollow”, fakat WordPress’e gei? ve di?er yaz?lar?n araya girmesi ile birlikte bir sredir rafa kald?rm??t?m bu konuyu. Geenlerde Matt Cutts’?n da blogunda konuya yer vermesi ile birlikte tekrar akl?ma geldi :) Bu yaz?y? okumadan nce, e?er henz okumad?ysan?z, yaz?n?n ieri?ini daha iyi kavrayabilmek ad?na daha nceden yay?nlam?? […]