Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Art?k ?ngilizce k?saltmas? ile SEF (Search Engine Friendly) kal?c? ba?lant? tipi, WordPress de dahil, birok yay?nc?l?k yaz?l?m? taraf?ndan destekliyor ve kullan?lmas? neriliyor. Bu yeni kal?c? ba?lant? biimi ile web sitenizin URI’lar?, durumu yine WordPress ile rnekleyecek olursak, a?a??daki durumdan;

http://www.site-adiniz.com/?p=132

daha anla??l?r olan ?u ?ekle geiyor;

http://www.site-adiniz.com/2006/06/04/gonderi-adi

Bu sadece okurlar?n?z iin daha anla??l?r ba?lant?lar anlam?na gelmiyor, bundan da nemlisi sizin arama motorlar? taraf?ndan indekslenebilirli?inizi en st dzeye ?kararak daha ok trafik alman?z? sa?l?yor.

Daha nce de bahsetti?im gibi, Google yap?lan aramalar iin sonu sayfalar?n? olu?tururken kullan?lan anahtar eklimeyi alan ad?nda ve URI’lar?nda bar?nd?ran sitelere ncelik tan?yarak onlar? daha st s?ralara yerle?tiriyor. Dolay?s? ile de e?er yaz?n?z?n kal?c? ba?lant?s? yaz?n?z?n ieri?i ile ilgili ipular? bar?nd?r?yorsa bu insanlar?n o yaz?ya arama motorlar? ile daha rahat ula?abilecekleri anlam?na geliyor. Bu yzden web yay?nc?l?k yaz?l?mlar? o?u kez kal?c? ba?lant?lar? yaz?lar?n ba?l???ndan al?rlar. Fakat WordPress gibi baz? yaz?l?mlarda bu kal?c? ba?lant?lar? ayr?ca dzenleme imkan?n?z da vard?r.

o?u yaz?l?m henz trke karakterler ile ba? edemezken, WordPress de kal?c? ba?lant?lar?n el ile dzenlenebilmesi bence ok nemli bir avantaj sa?l?yor. Bu sayede kal?c? ba?lant?n?za sizin iin nemli olabilecek anatar kelimeleri yaz?n?z?n post-slug’?n? de?i?tirerek girebiliyorsunuz. Geenlerde yazd???m “Alan ad? seimi ve kay?t servisleri” yaz?s?n?n kal?c? ba?lant?s?na dikkat edecek olursan?z ?u ?ekilde oldu?unu grebilirsiniz;

https://www.acemiblogcu.com/alan-adi-domain-secimi-ve-kayit-servisleri/

Bu yaz?da, arama sonu sayfalar?nda pozisyonumu ykseltece?ini d?nerek, yaz?n?n ba?l???nda gemedi?i halde kal?c? ba?lant? ierisine “domain” terimini de dahil ettim ve deneyim ba?ar?l? olmu? gibi grnyor :)

WordPress de yeni kal?c? ba?lant? tipine nas?l geilir?
Permalink Ayarlar?Bunun iin ynetici paneline giri? yapt?ktan sonra ula?aca??n?z “Options > Permalinks” alt?ndan, ya da e?er WordPress Trkiye’nin haz?rlad??? “Trke WordPress Kurulum Paketi“ni kullan?yorsan?z “Tercihler > Kal?c? Ba?lant?lar” alt?ndan istedi?iniz kal?c? ba?lant? tipini belirlemeniz gerekiyor. Zorunda de?ilsiniz ama bence kategori taban?n? da de?i?tirmenizde fayda var (rne?in “kategori” yapabilirsiniz). Kal?c? ba?lant? tipinizi kaydettikten sonra WordPress sunucunuzdaki .htaccess dosyas?n? gncellemeye al??acakt?r, fakat e?er yeterli izinler verilmemi?se gerekli dzenlemeyi el ile yapman?z da gerekebilir.

Bunun iin sunucunuzda, WordPress kurulum dizininde bulunan, .htaccess’i bilgisayar?n?za indirerek bir metin dzenleyicisi ile a?n ve en ste ?u bilgileri girin;

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Sonra kaydedip tekrar sunucunuza gnderin. E?er sunucunuzda .htaccess dosyas? bulunmuyorsa kendiniz de olu?turabilirsiniz. Notepad’i a?p ve farkl? kaydet seene?ini kullanarak ula?aca??n?z sorgu ekran?nda dosya ad? olarak “.htaccess” yaz?p ve kay?t tr olarak da “Tm Dosyalar”? seip .htaccess dosyas? olu?turabilirsiniz.

E?er sunucunuzda bir .htaccess dosyas? yok ve sizin de olu?turman?za izin verilmiyorsa veya mevcut .htaccess dosyas?na yazma izniniz olmad??? iin dzenleyemiyorsan?z zlmeyin, yine de arama dostu kal?c? ba?lant?lar? kullanabilirsiniz. Bu durumda, .htaccess’i devre d??? b?rakmak iin kal?c? ba?lant? tercihinizin ba??na “index.php” ifadesi getirmeniz yeterli. rnek vermek gerekirse;

/index.php/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/

Son bir neri olarak e?er bu arama motoru dostu ba?lant? tipine gemeyi d?nyorsan?z, olabildi?ince sade bir kal?c? ba?lant? ?ekli ayarlamal?s?n?z. Art?k hepimiz biliyoruz ki Google k?sa URI’lar? daha ok seviyor ve Google mhendislerinden Matt Cutts‘?n da Performancing de yay?nlanan konu ile ilgili bir yaz?ya yapt??? yorumunda vurgulad??? gibi

/y?l/ay/gn/gnderi-ba?l???

yerine

/gnderi-ba?l???

gibi bir kal?c? ba?lant? tip daha mant?kl? olacakt?r. Zaten gnderilerinizin meta bilgileri iinde yay?n zaman? bilgisi varken bunu bir de URI’da vurgulamak kal?c? ba?lant?n?z? gereksiz yere uzatacakt?r.

Kolay gelsin

“Neden yeni kal?c? ba?lant? tipi?” başlıklı yazıya 41 yorum yapılmış

 1. Ayhan ARDA demiş ki:
  10 June 2006, 1:25 pm

  Yak?nda WordPress’e geecekken,tm bu bilgilerin bir ansiklopedi gibi ar?ivlenesi bilgiler ieriyor…Te?ekkrler…

 2. ali demiş ki:
  10 June 2006, 1:41 pm

  Gr?leriniz iin te?ekkr ederim :)
  zellikle WordPress\’e gemeyi d?nyorsan?z mutlaka k?sa bir kal?c? ba?lant? tipi d?nmelisiniz. Hali haz?rda uzun versiyonlar?n? kullananlar iin daha k?sa olana gemek, ayn? zamanda arama motorlar?ndaki indeks ve ba?lant? bilgilerini de yok etmek anlam?na gelece?inden, ka? yaparken gz ?karmak olacakt?r. Ama yeni geecekler iin byle bir dezavantaj olmad???ndan do?ru karar? al?rken daha rahat olabilirsiniz ;)

 3. Bonjoka demiş ki:
  10 June 2006, 4:09 pm

  Yaz? iin te?ekkrler, art?k bloglarda bu ?ekilde kal?c? ba?lant? yap?lmas? ho? olur. Ama o?u ki?i bilmiyor bunun nemini, buradan ?renilir art?k. WordPress’te varsay?lan kal?c? ba?lant? tipi https://www.acemiblogcu.com/alan-adi-domain-secimi-ve-kayit-servisleri/ ?eklinde olsa ve bilmeyenler u?ra?masa ne gzel olur. :)

  Bu yaz?da, arama sonu sayfalar?nda pozisyonumu ykseltece?ini d?nerek, yaz?n?n ba?l???nda gemedi?i halde kal?c? ba?lant? ierisine domain terimini de dahil ettim ve deneyim ba?ar?l? olmu? gibi grnyor :)

  Bu da ok ho?uma gitti. :D

 4. Umut demiş ki:
  10 June 2006, 8:24 pm

  Yaz? iin te?ekkr ederim. Bir nerim var:

  Anlam karma?as?n? nlemek ad?na REF k?saltmas? yerine Trke iin “anlaml? linkler” terimini ba?ka yerlerde grm?tm, kendi yaz?lar?mda da o ?ekilde kulland?m. Bence kal?c? ba?lant? tipi vs ?ngilizce bir k?saltma yerine yerine “anlaml? link” terimini kullanmal?y?z.

 5. Hus demiş ki:
  10 June 2006, 9:30 pm

  Yarama parmak basm??s?n Ali :)

  ?u k?sa link nerini de?erlendirece?im tabii problemi zersem :)

  Neyse ben u?ra?maya devam edeyim.

 6. guenen demiş ki:
  11 June 2006, 4:26 am

  Ne zamand?r akl?mdayd?. Bir ara ilgilenip, ?u mereti halletmeli… nce uyusam daha iyi olucak san?r?m. =)

 7. ali demiş ki:
  11 June 2006, 8:25 pm

  Bonjoka;
  Evet, ke?ke olsa :) Ama herkesin .htaccess konusunda bilgi sahibi olmayaca?? ya da sunucular?nda bu dosyay? dzenleme / olu?turma yetkilerinin olamayabilece?i gz nne al?narak n tan?ml? olarak bu zellik gelmiyor olsa gerek. Mant?kl? da bence :)

  Umut;
  Hakl?s?n?z, “anlaml? link” (hatta “anlaml? ba?lant? tipi”) kullan?labilir SEF yerine. “Arama motoru dostu ba?lant?lar” tam ifade ediyor olsa da biraz uzun kal?yor :) Yine de ben bu terimin permalink yerine kullan?lmas?n?n yanl?? olaca??n? d?nyorum, bence permalink ifadesi sz konusu oldu?unda “kal?c? ba?lant?” daha uygun.

  Hus;
  Sorunu zd?ne sevindim, olduka ilgin bir durumdu hakikaten seninkisi :)

  guenen;
  Kolay gelsin :)

 8. guenen demiş ki:
  12 June 2006, 1:45 am

  Hallettim efendim. :) Te?ekkrler, devam?n? bekliyoruz. :)

 9. abdagli demiş ki:
  12 June 2006, 8:43 am

  ben wordpress.com’un sa?lam?? oldu?u domain zerinden wordpress kullan?yorum.Bundan dolay? o?u zellik k?s?tl?.permalinks’ler de :(

 10. Seyhan demiş ki:
  13 June 2006, 2:26 am

  Yak?nda blogun ismi Acemi Blogcu’dan Acemi WordPressci’ye dnecek galiba, bu ne a?kt?r :D

 11. ali demiş ki:
  13 June 2006, 10:23 am

  :D Hakl?s?n?z, ama Blogger kullan?rken daha ok onunla ilgili yazd???m gibi ?imdi de WordPress kullan?yorum ve ister istemez ilgim wp ile ilgili geli?melere ve ipular?na kay?yor :)

  Asl?nda bloglar ve blog yazarl??? ile ilgili di?er konulara da yer vermeye al???yorum ama, sizin de vurgulad???n?z zere, san?r?m eksikli?ini hissettirmeye ba?lam???m :) Te?ekkrler.

 12. Hus demiş ki:
  13 June 2006, 12:25 pm

  Bence arama motoru denilince nas?l ki Google deniyorsa blog deyince de yak?nda akla WordPress gelecek. Gerekten ok ok ba?ar?l? Trkiye ekibi ile de lkemizde daha da yayg?nla?aca??na eminim.

 13. Hus Weblog | Bilisim ve Microsoft teknolojileri uzerine » Yeni Site, Yeni Adres ve WordPress demiş ki:
  15 June 2006, 10:28 pm

  […] Kal?c? link konusunda bilgi iin Acemi Blogcu’ nun Neden yeni kal?c? ba?lant? tipi? yaz?s?na bakman?z? neririm. Kal?c? ba?lant?lar a?lm?yordu ve sitede herhangi bir kal?c? ba?lant?ya ula?mak isteyenler srekli index’ le kar??la??yordu. Uzun sren aramalar sonucunda internetten buldu?um bir .htaccess dosyas?n? kendime gre dzenledim. Hatta ondan nce kendi .htaccess dosyam? kendim yazmaya bile karar vermi?tim. Kulland???m .htaccess dosyas?na buradan bakabilirisiniz. […]

 14. Umut demiş ki:
  19 June 2006, 11:30 pm

  Bu arada ben de anlaml? linklerle ilgili kafay? bozmu?tum ve evet anlaml? ba?lant? tipi de denilebilir.. :) Her neyse sonuta biz de Gaxxi’de bu anlaml? link ?eysini yapt?k… Bu arada bizde htacess’i de?i?tirmek tam otomatik.. ;)

 15. miracc demiş ki:
  6 August 2006, 7:35 pm

  Bu kalici baglantiyi wordpress kullanmayanlar nasil yapabilir.
  ben sitemi kendim kodladim ve permalink olayina gecmek istiyorum. bu nasil yapilabilir?

 16. ali demiş ki:
  6 August 2006, 8:57 pm

  Bu sitenizde kulland???n?z ba?lant? tipine gre de?i?iklik gsterecektir. Buradan ve buradan mod_rewrite hakk?nda bilgi alabilirsiniz.

 17. ahmet demiş ki:
  18 December 2006, 11:29 pm

  te?ekkrler ok gzel bir yaz? :)

 18. Burak ?nner’in Ki?isel Gnl? » Blog Archive » Joomla ve Wordpress Kurulumu demiş ki:
  8 January 2007, 12:45 am

  […] ?u yaz? okundu ve kal?c? ba?lant? ?eklinden tarihler ?kar?ld?.. Tercihler –> Kal?c? Ba?lant?lar ‘a girip , zel seildi :  /%postname%/ […]

 19. Etiket ve Kal?c? ba?lant? | aYYaS Blog! demiş ki:
  15 January 2007, 1:23 am

  […] ?uan arama motorlar?nda index’im ?p=numara olarak index’li. Yeni kal?c? ba?lant?lar? arama motorlar? indexlerken sorun ?karmaz diye d?nyorum. nk ?p=numara ile mevcut yaz?lar?ma ula?mak mmkn. Yani k?r?k ba?lant? durumu ortaya ?kmayacak. Bu tr kal?c? ba?lant?lar?n faydas?n? acemiblogcu yazm??. […]

 20. don ki?ot demiş ki:
  12 March 2007, 4:24 pm

  Yaz? iin te?ekkr ederim ncelikle, ben ilk wordpress kurdu?umdan beri kal?c? ba?lant?lar? kullanmak istiyorum fakat wordpress ayarlar?ndan kal?c? ba?lant?m? sememe ra?men olmuyor, seip ayarlarlar? kaydettikten sonra sayfalar grntlenemiyor. Tekrar varsay?lan ayara geince sayfalar grntlenebiliyor. “.htaccess” yoktu dedi?iniz gibi yap?p kendim hosta ykledim olmad?, linklerin ba??na “index.php” ekledim yine olmad?. Bildi?iniz bir yntem varsa ve yard?mc? olursan?z sevinirim…

 21. Grkan Turhan demiş ki:
  15 March 2007, 10:36 am

  Te?ekkrler stad;
  Sayenizde 10 tane blog hayat bulacak,
  Hrmetler

 22. don ki?ot demiş ki:
  25 March 2007, 3:20 pm

  Benim sorunuma zm getirecek, yard?mc? olacak kimse yok mu?

 23. ali demiş ki:
  25 March 2007, 3:29 pm

  Sunucunuz Windows ve IIS ikilisini kullan?yor olabilir mi? E?er durum byle ise, konuyu daha nce birka kez tart??t???m?z, WordPress Trkiye Forumlar?‘nda sorunuzun cevab?n? bulabilrisiniz.

 24. don ki?ot demiş ki:
  25 March 2007, 4:42 pm

  Cevab?n iin te?ekkr ederim Ali, sunucunun Windows Server 2003 oldu?unu biliyorum, ondan kaynakl? olabilece?ini d?nyordum zaten, kurdu?um baz? eklentilerde al??m?yor. ?imdi WordPress Tr forumlar?na bakaca??m. Tekrar sa?ol…

 25. ayhan esen demiş ki:
  28 March 2007, 12:06 am

  Arkadas?m ded?g?n? yapt?8m server hatas? verd?. Yan?

  /index.php/%year%/%monthnum%/y%/%postname%/

  kodunu ozel baglant? yer?ne ekled?m.

  Ard?ndan da htaccess kodlar?n? not defter?ndeded?g?n g?b? kaydet?m ftp ye att?m. Ama kal?c? baglant? ayarlar?n? kaydet dey?nce s?te uctu… Nas?l oldu anlamad?m :( nas?l tekrar esk? hal?ne get?reb?l?r?m ?

 26. don ki?ot demiş ki:
  29 March 2007, 4:22 pm

  Bende de ayn? sorun var, kaydet deyince site uuyor, eski haline getirmek iin kal?c? ba?lant?lar? devre d??? b?rak?yorum… Ve Win Server 2003 – IIS olunca kal?c? ba?lant? kullan?lam?yor, en az?ndan ben bulamad?m aresini…

 27. Wordpress ve Wordpress Yard?m « Hayata Dair Her?ey demiş ki:
  10 April 2007, 5:30 pm

  […] Cevap Eklentisi PageNavi (Sayfalama Eklentisi) Windows Hostinglerde Wp iin Kal?c? Linkler Neden yeni kal?c? ba?lant? tipi? WordPress Temalar? Usb Diskte WordPress WordPress ?in Adsense […]

 28. JerenCe demiş ki:
  8 May 2007, 7:44 pm

  bende ?u rakamlar konusunda napsam diye d?nyordum ki sayenizde sorunum zld te?ekkrler;)

 29. idealist demiş ki:
  10 June 2007, 4:26 am

  .htaccess yoktu dedi?iniz gibi yap?p kendim hosta ykledim olmad?,hatta tamamen site kt a?a??daki hatay? veriyorr ne yapmal?y?m arkadaslar geri getirmek iin?

  yard?mlar?n?z iin ?imdiden tesekkurler.

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

 30. fikirbozan (beta) demiş ki:
  11 August 2007, 12:17 pm

  yeni ba?layanlar iin wordpress seo…

  Pagerank Her?ey De?ildir
  PageRank gzeldir, Google’?n siteniz hakk?nda nas?l d?nd?n belirler, fakat her?ey de?ildir. ?lk sayfalar?n?z? olu?tururken kesinlikle hedefiniz ben hangi aramalar? yapsam bu sayfalara ula??r….

 31. a?r? demiş ki:
  22 April 2008, 5:22 pm

  ok te?ekkr ederim arkada??m bu ok i?ime yarad? ”category” ismini ”kategori” olarak de?i?tirirken sorun ya??yordum.bu yaz?n sayesinde beni ayd?nlatt?n tekrar te?ekkrler.iyi bloglamalar…

 32. dejaay demiş ki:
  20 June 2008, 5:17 pm

  Maalesef btn izinleri vermeme, sunucumda .htaccess adl? dosya olmas?na ra?men maalesef, de?i?iklikleri kaydet dedi?im s?rada .htaccess gncelle?tirilmesi gerekiyor uyar?s? yine ?k?yor. Verilen kodlar? da girdim olmuyor. .htaccess adl? dosyay? silip yeniden olu?turdum yine olmuyor. ?lgin bir durum do?rusu..

 33. Wordpress ‘te s?ka sorulan sorular | Blog ve Bilgin zdemir demiş ki:
  30 July 2008, 10:09 pm

  […] Kal?c? ba?lant?y? (permalink) (link) de?i?tirme 2 3 […]

 34. Wordpress zlen hatalar sorular | ?nternet pl? demiş ki:
  9 October 2008, 10:59 pm

  […] Kal?c? ba?lant?y? (permalink) (link) de?i?tirme 2 3 […]

 35. cekase demiş ki:
  24 October 2008, 1:44 pm

  dejaay ayn? sorun bendede vard?; perlinkin ba??na /index.php/ koydum zld;
  ba?larda bende htaccess e yazd?rabildim baya u?ra?t?m ama bir trl olmam??t?..

  yukar?da belirtildi?i gibi yazarsan dzeliyor.

  “/index.php/%year%/%monthnum%/y%/%postname%/” veya

  “/index.php/%postname%.html”

 36. EASia demiş ki:
  23 November 2008, 8:27 pm

  te?ekkr ederim ok i?ime yarad?…

 37. uGur demiş ki:
  20 March 2009, 9:19 pm

  Ben kal?c? baglant?lar olay?n? biraz ge zdum ded?g?n?z gibi yapt?m ama eski ekled?g?m konularda hala =p233 ?ekl?nde ?k?yolar onlar? duzeltme imkan?m?z yok mu acaba ?

 38. Wordpresste s?ka sorulan sorular » Ha?im Dura?? Blog Sitesi demiş ki:
  27 March 2009, 1:49 pm

  […] Kal?c? ba?lant?y? (permalink) (link) de?i?tirme 2 3 […]

 39. zXBurakXz demiş ki:
  15 July 2009, 11:53 am

  t?kler ok i?ime yarad? sizin sayenizde yapt?m.

 40. Ahmet IDIN demiş ki:
  3 August 2009, 7:10 pm

  Tam on gndr bu sorunu halletmeye al???yordum. Bir ok forum sitelerinde vs yerlerde bu konu ele al?nm?? ama bo?. bu kadar detayl? anlatan yok. bence ya bu kadar yak???r biimde yap?caks?n yada b?rak?caks?n ben bunun iin Acemiblogcu.com adresine te?ekkr ediyor ve bundan sonraki al??malar?nda ba?ar?lar diliyorum.

 41. kadir demiş ki:
  13 July 2011, 4:57 am

  Hocam spersiniz arad???m konuyu buldum sorunu zdm ok te?ekkr ederim bu makaleyi yazan elleriniz dert grmesin valla :)

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>