Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'Trafik' Kategorisi Arşivleri


Sonunda: Google Sitemaps meta-tag ile onay? destekliyor!

Google Sitemaps belki de Google’?n en sevdi?im servisi, sadece sitenizin Google taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar indekslenmesini sa?lad??? iin de?il, size siteniz hakk?nda bir ok bilgi de sa?lad??? iin. Dn yapt?klar? yeni dzenlemeler ile kullan?c? arayzn yenilemi?ler ve ok daha nemlisi art?k meta-tag‘lar ile onaylamay? da destekliyorlar! Google Sitemaps’e ye olduktan sonra bu servis size […]

AdSense Mediapartners Bot’unun sonular? Google arama indeksinde

Bir o?umuzun bildi?i gibi Google, AdSense yay?nc?s? bir sitenin ieri?ini taramak ve ona uygun reklam belle?i olu?turabilmek iin, arama sonular?n? olu?turdu?u bot’dan farkl? bir bot kullan?yor; Mediapartners-Google/2.1 (ya da gayriresmi ad? ile “mediabot”). Google taraf?ndan mediabot ile elde edilen sonular?n arama indeksi iinde yer almayaca?? kesin bir dille ifade edilirken, fakat JenSense de okudu?um haber […]

Beklenen PageRank gncellemesi sonunda gerekle?iyor

Daha nce Hakan’?n blogunda da tart??t???m?z ve e?itli di?er kaynaklarda da belirtildi?i zere, uzun sredir beklenen PageRank gncellemesi sonunda gerekle?iyor. Dnyan?n e?itli yerlerinde veri merkezleri olan Google, bu tr gncellemeler yaparken tm veri merkezlerini ayn? anda gncelleyemiyor. Dolay?s? ile de gncelleme s?ras?nda bu veri merkezlerinin birinde elde edilen sonu di?erlerinden farkl? olabiliyor. Hat?rlarsan?z, SeoChat’in Future […]

Google’dan bir istatistik servisi daha: Measure Map

Google yeni bir istatistik servisini daha bnyesine dahil etti. Blogculara hitap eden bir web analiz servisi olan Measure Map davetiye ile yelik kabul ediyor ve (anasayfadan anla??ld??? kadar? ile) kullan?c? dostu bir arayz ile basit web istatistikleri sunuyor. San?r?m Google, Analytics‘e gelen yo?un talebi azaltmaya al???yor. Google Analytics’in, o?u blog kullan?c?s?n?n hibir zaman kullanmayaca?? birok […]

FeedBurner’dan interaktif feed’ler

FeedBurner ile art?k feed dosyan?z? interaktif hale getirerek daha etkin bir kullan?m sa?layabilirsiniz. FeedBurner’a kaydetti?iniz feed’inizi interaktif hale getirmek iin, hesab?n?za giri? yapt?ktan sonra, Optimize > FeedFlare sekmesi alt?nda ?u seeneklere ula?abilirsiniz; “Bu yaz?y? e-posta ile gnder” seene?i ekle “Yazara e-posta gnder” seene?i ekle Yaz?ya, Technorati taraf?ndan indekslenen, di?er bloglardan ynlendirilen ba?lant?lar? gster del.icio.us tag’lar?n? […]