Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'?erik' Kategorisi Arşivleri


Blog’unuz zerinde anket yay?nlamak iin yararlanabilece?iniz servisler

Blog’unuz zerinde anket yay?nlamak hem okur profiliniz hakk?nda fikir sahibi olmak hem de okurlar?n?z?n ziyaretlerini tekrarlamalar?n? sa?lamak iin yararl? olabilir. E?er sizde blog’unuz zerinde anketlere yer vermek istiyorsan?z a?a??daki ?cretsiz alternatiflerden faydalanabilirsiniz. Web Poll Central (webpollcentral.com) ye olduktan sonra ula?abilece?iniz “Basic User panel”den “Create a new Poll” seene?ine t?klad???n?zda yeni bir anket olu?turmu? oluyorsunuz. Olu?turdu?unuz […]

Kolayca gzden geirilebilir bir ierik haz?rlay?n

o?u insan web zerindeki metinleri, sadece kendisi iin nemli olan belirli kal?plar?, anahtar kelimeleri ve di?er grsel ?eleri taramak iin, k?saca gzden geirerek okur. Yap?lan e?itli al??malar gstermi?tir ki web zerindeki bir metni okumak ka??t zerindeki bir metni okumaya oranla ok daha yorucudur ve bu nedenle de %25 daha yava? gerekle?ir. Bu yzden de metni […]

Blog’unuz zerinden dosya payla??m?

Baz? durumlarda okurlar?n?zla dosya payla?mak isteyebilirsiniz. zellikle bir audio blog veya video blog sahibi iseniz o?u durumda cretsiz blog servislerinin sa?lad?klar? alanlar size yetersiz gelecektir ve ilave dosya alan?na ihtiyac?n?z olacakt?r. Yaralanabilece?iniz servislerden baz?lar?; MegaUpload (megaupload.com) Bence bu sunucunun di?erlerine gre en nemli avantaj? Trke ara yz seene?inin de olmas?. yelik gerekmeden 250 MB a […]

Liste halinde yazmak neden daha ok okur trafi?i kazand?r?r?

1. Listeler h?zl?ca gzden geirilebilir ?nternet okuyucular? tembellikleri ile n salm??lard?r. Liste halinde yazmak onlarla ileti?im kurmakta ve belirli noktalar?n n plana ?kar?lmas?na yard?mc? olacakt?r. 2. Listeler gnderinin znn korunmas?n? sa?lar Listeler halinde yazmak ayn? ?eyleri yinelemenizi, konuyu da??tman?z? engeller. 3. Listeler derli toplu bir grnt sergiler Tamam?, srekli devam eder biimde formatlanm??, ard? arkas? […]

Yorumlar?n?z? yazarken…

Bir blog’a yorum yazarken nelere dikkat etmek gerekir? Evet, okuduklar?n?za tepkisiz kalmay?n ama nce “Lifehacker’?n weblog’lara yorum yazma rehberi”ne bir gz at?n ;) Kaynak; Lifehackers guide to weblog comments