Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'?erik' Kategorisi Arşivleri


Blog’unuz iin ierik haz?rlama ipular?

1. Dikkat ekici ba?l?klar kullan?n Asl?nda bu konu biraz tart??mal?. Kimileri dikkat ekici ba?l?klar?n okur kazanmada daha ba?ar?l? olduklar?n? savunurken, kimileri de ierik hakk?nda bilgi veren ba?l?klar?n daha ba?ar?l? olduklar?n? sylyorlar. ?lk gruptakiler k?sa, anahtar kelimeler ieren, magazin gazetelerindekilere benzer ba?l?klar?n insanlar?n dikkatini daha fazla ekti?ini savunurken, ikinci gruptakiler ise bu tip ba?l?klar?n arama motorlar?ndaki […]

Blog nedir?

Blog kelimesi “web” ve “log” kelimelerinin birle?tirilmesi ile olu?turulan “weblog” kelimesinden tremi?tir. Zamanla kullan?c?lar?n weblog yerine k?saca “blog” demeyi tercih etmeleri ile de bu gnk halini alm??t?r. Bloglar? internet zerinde tutulan seyir defterleri gibi d?nmek mmkn. Blog tarihi 1997de, Dave Winer?n internette gezinirken rastlad??? ilgin programc?l?k sitelerinin adreslerini Scripting News ad? ile, birer cmle ile […]

Feed nedir?

E?er blog yazmaya yeni ba?lad?ysan?z byk ihtimalle “feed” tan?m? ile de ilk kez kar??la??yorsunuzdur. Feed, bir web sitesinin veya blogun ieri?i hakk?nda bilgi ieren XML uzant?l? bir dosyad?r. Bir feed dosyas?nda sitedeki gncellemelerin, gnderilerin k?smi zeti veya tamam? bulunabilir. Okur ieri?in tamam?na ula?mak isterse feed dosyas?ndaki ba?lant?lara t?klayarak sitenin kendisine ula?abilir. Bu XML dosyas? bu […]