Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Blog kelimesi “web” ve “log” kelimelerinin birle?tirilmesi ile olu?turulan “weblog” kelimesinden tremi?tir. Zamanla kullan?c?lar?n weblog yerine k?saca “blog” demeyi tercih etmeleri ile de bu gnk halini alm??t?r. Bloglar? internet zerinde tutulan seyir defterleri gibi d?nmek mmkn. Blog tarihi 1997de, Dave Winer?n internette gezinirken rastlad??? ilgin programc?l?k sitelerinin adreslerini Scripting News ad? ile, birer cmle ile a?klayarak, yay?nlamas? ile ba?lar. Her ne kadar nceleri profesyonellerin bulduklar? adresleri birbiri ile payla?t??? bir “kay?t alan?” ?eklinde ba?lad?ysa da, gnmzde blog tan?m? ok daha farkl? bir boyut kazanm??t?r. Blog yazman?n, cretsiz servislerin yayg?nla?mas? ile birlikte, kolayla?t?r?lmas? sonucu hemen herkes rahatl?kla ki?isel d?ncelerini, ilgilerini, hobilerini, tecrbelerini (ya da kendisinden ba?ka herkese anlams?z gelebilecek herhangi bir ?eyi) zgrce yazma f?rsat? bulmu?tur.

Gnmzde internete yn veren tm ?irketlerin hemen hepsinin (Google, Yahoo!, MSN vs.) bir blog servisi var ve bloglar internetin gelece?ini ciddi biimde etkileyece?e benziyorlar. E?er blog yazmaya ba?lamak istiyorsan?z, kendi kltrne sahip olan bu olguyu anlamak iin, nce okuyarak ba?laman?zda fayda var (bkz. kaynaklar).

Kaynaklar;

“Blog nedir?” başlıklı yazıya 7 yorum yapılmış

 1. mehmet demiş ki:
  6 July 2006, 4:40 pm

  iyi gnler a?kas? ben bu sayfadan hibir ?ey anlamad?m.kendimi bir an aptal gibi hissettim ltfen yard?mc? olun sadece ba?lang? iin

 2. slm demiş ki:
  7 July 2006, 6:32 pm

  slm ben blogcu.com dan yapmaya cal?s?yorum yard?ma ihtiyac? olan bana burdan ulasabilir [email protected]

 3. Bekir Kcck - Ki?isel Blog » Blog Archive » Siftah? Yapal?m demiş ki:
  15 October 2006, 7:12 am

  […] En sevdi?im blog sistemi olan wordpress‘i kullanarak kurdu?um bloguma ilk yaz?y? yazmaktay?m […]

 4. Digitalha » Bu yaz?y? yazmak o kadar da zor olmasa gerek! demiş ki:
  30 May 2007, 7:42 am

  […] hakk?nda iin o kadar ok ?ey yaz?lm?? ki di?er bloglarda. Ne oldu?u konusuna girmiyorum yani. Ben de payla?mak istiyorum onlar gibi… Duydu?um bir […]

 5. Te?ekkrler :) | Bar?? Zeytnl demiş ki:
  28 July 2008, 2:57 am

  […] Blog tutmak bu de?il ki.  Yok biz blog tan?m?n? bilmiyoruz diyorsan?z. Al?n size kaynak. E?er ilgi alan?n?z ba?kalar?n?n yaz?lar?n? kendi yaz?n?z gibiymi? yay?nlamaksa. […]

 6. Te?ekkrler | Bar?? Zeytnl demiş ki:
  28 July 2008, 2:59 am

  […] kazand?rmaz. Blog tutmak bu de?il ki. Yok biz blog tan?m?n? bilmiyoruz diyorsan?z. Al?n size kaynak. E?er ilgi alan?n?z ba?kalar?n?n yaz?lar?n? kendi yaz?n?z gibiymi? yay?nlamaksa. […]

 7. Yararl? Yaz?lar-Makaleler - SerBesST Blog demiş ki:
  29 January 2009, 3:07 am

  […] *https://www.acemiblogcu.com/blog-nedir/ […]

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>