Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'Blog trendleri' Kategorisi Arşivleri


Blog Network nedir?

Son zamanlarda de?i?ik alanlarda yaz?lan e?itli bloglarda, zellikle de kalabal?k okur kitlesine sahip olanlarda, srekli blog networklerden bahsediliyor. Peki ama blog network tam olarak nedir? Bloglar koalisyonu olarak d?nlebilecek bu olu?umun tam olarak belirli bir tan?m? ?u an iin yok. Ama bu a?lar?n tan?m?n? yapabilmek iin, kurucular?n?n yapt?klar? a?klamalara bakmakta fayda var; b5media‘dan Darren Rowsea […]

Blog adresinizi ti?rtnze bast?r?n :)

Bloglar?n feedlerini mobil aralar (cep telefonlar?, PDAlar vs.) iin uyumlu hale getirerek okurlar?n ula?abilirli?ini art?rmak son zamanlar?n blog trendleri aras?nda. Fakat okurlar?n?z? bir zorluk bekliyor o da feed adresinizin kendisi! Tahmin edersiniz ki http://feeds.feedburner.com/AcemiBlogcu gibi bir adresi cep telefonu klavyesini kullanarak girmek olduka zahmetli olacakt?r. Bunun yerine, okurlar?n cep telefonlar?n?n kameralar?n? kullanarak adresinizi kaydetmelerini sa?layabilirsiniz. […]

Geo Tagging: Dnya zerinde neredesiniz?

Son zamanlar?n e?lencelerinden birisi Geo Tagging. Co?rafik etiketleme olarak evrilebilecek bu yntem ile blogunuzun kodu ierisine yerle?tirece?iniz etiketlerden yararlanarak dnya zerinde bulundu?unuz yeri di?er blog yazarlar? ile payla?abilir ve bu kodlar? destekleyen servislere ye olarak bulundu?unuz lkede, kentte, hatta mahallenizde kom?u oldu?unuz di?er blog yazarlar?n? ke?fedebilirsiniz. Yapman?z gerekenler ok basit; Ad?m 1; Bir harita servisi […]

Geo Tagging – Ad?m 1: Enlem ve boylam bilgisi

Web’deki harita servislerinden yararlanarak enlem ve boylam bilginize ula?abilirsiniz. Bunun iin bir ok seenek bulabilirsiniz, burada sadece bir ka?na de?inece?im. E?er burdakilerin d???nda srekli kulland???n?z bir servis varsa ve ondan yararlanmak istiyorsan?z; sayfa zerinde latitude (enlem) ve longtitude (boylam) terimlerini aray?n. Bunlar yoksa k?saltmalar? (latitude iin lat, longtitude iin long veya lon) kullan?yor olabilirler. rneklerdeki […]

Geo Tagging – Ad?m 3: Co?rafik indeksleme servisleri

Art?k blogunuzda co?rafik etiketleriniz oldu?una gre bunun size sa?lad??? avantajlardan yararlanabilirsiniz. Feed Map (feedmap.net) Feed Map co?rafik etiketleri en iyi kullanan sitelerden birisi. Siteye a?a??daki adresi kullanarak kaydolman?z gerekiyor; http://www.feedmap.net/BlogMap/submit.aspx Bu adresteki forma blog adresinizi girdi?inizde site blogunuza ping ekerek co?rafik etiketlerinizi kontrol ediyor ve sonular? ziyaretilerinize sunabilece?iniz e?itli aralar? ieren bir sayfaya ynlendiriyor. Ynlendirildi?iniz […]