Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Son zamanlarda değişik alanlarda yazılan çeşitli bloglarda, özellikle de kalabalık okur kitlesine sahip olanlarda, sürekli blog network’lerden bahsediliyor. Peki ama blog network tam olarak nedir? Bloglar koalisyonu olarak düşünülebilecek bu oluşumun tam olarak belirli bir tanımı şu an için yok. Ama bu ağların tanımını yapabilmek için, kurucularının yaptıkları açıklamalara bakmakta fayda var;

b5media‘dan Darren Rowse’a göre;

En basit tanımı ile birbirlerine bir marka ve banner ile bağlı ve dahil olanların yararı için hep birlikte çalışan bloglar grubudur. Farklı ağların yapıları çok fazla çeşitlilik göstermektedir ve bu yüzden daha özel bir tanımlama yapmak mümkün değildir. Bazıları bir konu üzerine oldukça odaklanmışlardır ve ticari amaç güderlerken bazıları da daha geniş köklere sahiptir ve sosyal dayanışma sağlamaya çalışır. Çoğu birbirlerinin bağlantılarını dağıtmayı ve çeşitli düzeylerde tanıtımlarını yapmayı amaçlar.

Bloggy Network’den David Peralty’ye göre;

Bir blog ağı, aynı bayrak altında birbirine bağlı, bağımsız bloglar topluluğudur. Bloglar tek bir yazara veya şirkete yada birden çok yazara veya şirkete ait olabilirler. Okur trafiğini birbirleri arasında yaymak ve/veya bloglar grubunu reklam geliri elde etmek için kullanarak tümünü güçlendirmek adına hepsi aynı ağ altında güçlerini birleştirirler.

Duct Tape Marketing’den John Jantsch’a göre;

Blog ağı sadece bir pazarlama ve iletişim aracıdır, hepsi bu. Aracın kendisi değildir. Birbilerine benzer tarzda yazan blogcuların oluşturacağı ağın çıkar potansiyelini de işin içine katarak, bir mesajı veya mesajlar grubunu diğer iletişim şekilleri ile birleştirmenin başka bir yoludur. Bir blog ağının nasıl kurulacağı ve yönetileceği sadece insanın hayal gücü ile sınırlıdır.

9rules’dan Paul Scrivens’ göre;

Blog ağını tanımlamaya çalışmak en az blog’u tanımlamaya çalışmak kadar saçmadır. Herkesin kendine ait bir tanımı olacaktır. Ben olsam sadece aynı banner altında toplanan bloglar grubu olarak tanımlardım.

Değişik fikirlerin ortak noktalarını bir araya getirip özetleyecek olursak;

  • Birbirine bağlantı veren ve/veya birbirinin çeşitli ölçülerde reklamını yapan,
  • Aynı marka altında birbirine bağlı bloglar grubundan oluşan,
  • bu bloglar grubunu kullanarak daha fazla güç ve dolayısı ile daha fazla gelir elde etmeyi amaçlayan,
  • Blog’unuzu oluşturma konusunda daha az endişe, daha fazla trafik, daha fazla gelir ve daha iyi bir geri bildirim vaat eden bir olgu.

Bu koalisyonları oluşturanlar tarafından bu şekilde, sanki bloglar arası bir dayanışma örgütü veya (daha kötü bir tabirle) blog sendikası gibi bir işlevi olduğu söylense de ben zamanla bu olguların ticari yönünün giderek daha ağır basacağını tahmin ediyorum. Çeşitli kaynaklarda bu koalisyonlara dahil olmak istediğinizde bir çeşit manifestoya uyma zorunluluğu getirildiği de belirtiliyor. Bu manifesto zamanla bir “kontrat” halini alabilir ve bu koalisyonlar, dahil olabilmek için belirli bedellerin ödenmesi gereken, kulüpler halini alabilir. Bence günümüzde blogların bu kadar önemli olmasının nedeni onların, web literatürüneki diğer rutinlerden farklı olan, naif yanlarıdır ve bu ağlarda gelişecek bu türden ticari eğilimler buna zarar verebilir. Ayrıca iş bu noktaya gelirse bu ağları bekleyen bir sorun ortaya çıkacaktır;

Bir blog ağı ne kadar büyüyebilir?

Kaynak;

“Blog Network nedir?” başlıklı yazıya henüz yorum yapılmamış

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>