Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Bir nceki sayfada WordPress’i nas?l Trke’le?tirece?imizden ve blogumuzdaki verileri nas?l aktaraca??m?za de?indikten sonra s?ra geldi WordPress’e s?n?rs?z esneklik sa?layan temalardan ve eklentilerden bahsetmeye. nce eklentiler ile ba?lamak istiyorum nk baz? temalar?n kurulumu s?ras?nda beraberinde gelen eklentilerin de ayr?ca kurulmas? gerekebiliyor.

Eklentileri WordPress’e ihtiyac?n?z do?rultusunda yeni zellikler ekleyen kk programlar olarak d?nmek mmkn. Kk bir rnekle durumu a?klayal?m; diyelim ki podcast yapmay? d?nd?nz ya da sadece okurlar?n?za be?endi?iniz bir ?ark?y? dinletmek istedi?iniz iin blogunuz zerinde kk bir mp3 oynat?c?s?na yer vermek istiyorsunuz. Hemen wp-plugins.net‘e gidiyoruz yapaca??m?z kk bir arama ile ula?aca??m?z sonular aras?nda bize uygun oldu?unu d?nd?mz 1pixelout taraf?ndan yay?nlanm?? olan Audio Player eklentisinin indiriyoruz.

?ndirdi?imiz eklentinin ar?iv paketini blogumuzun kurulum dizini ierisinde yer alan;

/wp-content/plugins/

dizinine a?yoruz. Paketi aarken dizin yap?s?n? korumaya zen gsteriyoruz, yani paketteki “audio-player” klasr oldu?u gibi /wp-content/plugins/ ierisine aktar?lmal? ve “audio-player.php” de yine /wp-content/plugins/ iinde olmal?;

/wp-content/plugins/audio-player/
/wp-content/plugins/audio-player.php

Bu i?lemden sonra WordPress yetkili kullan?c? arayzne giri? yap?yoruz ve en stteki menden “Eklentiler”e t?kl?yoruz ve kar??m?za ?kan eklenti listesinden “Audio Player”? bulup sa?daki “Etkinle?tir” seene?ine t?klayarak eklentimizi aktif hale getiriyoruz. Etkinle?tirme i?leminden sonra bu sat?r?n ye?il grnmesi gerekiyor.

Eklentimiz aktif hale geldikten sonra yetkili kullan?c? arayznde, stte bulunan menden “Tercihler”i seiyoruz ve bu mennn alt?nda s?ralanan seeneklerde “Audio Player”? bularak eklenti seeneklerine ula?mak iin zerine t?kl?yoruz. Eklenti ayarlar?nda mzik dosyalar?n? koyaca??m?z dizinin ad? n tan?ml? olarak “audio” olarak belirtiliyor. Bu durumda WordPress’in kurulum dizini ierisine “audio” adl? yeni bir klasr olu?turmam?z ve mp3’leri bu klasr ierisine ta??mam?z gerekecek (isterseniz bu dizinin ad?n? ve yolunu de?i?trebilirsiniz).

?imdi eklentinin i?levini test etmek iin bir deneme gnderisi haz?rl?yoruz. Ben, kurulum dizininde olu?turdu?um audio klasrne kaydetti?im, Vivaladi’nin Drt Mevsim’inden K??’? almak istiyorum. Eklenti gnderiler iinde kendisi iin zel olarak biimlendirilmi? metinleri tan?y?p yerine kendi oynat?c?s?n?n kodlar?n? otomatik olarak ekledi?i iin benim de bu mp3’n ad?n? eklentinin anlayabilece?i ?ekilde yazmam gerekiyor;

[audio:vivaldi-the_winter_-_lallegro.mp3]

Bu metini yaz?m?n grnmesini istedi?im bir yerine koyuyorum ve yaz?m? yay?nlad???mda oynat?c? alttaki gibi kendisini gsteriyor;

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

??te eklentiler bu i?e yar?yor, normalde WordPress’in herhangi bir ses dosyas?n? do?rudan blogunuz zerinde oynatabilmesine imkan yokken kurdu?unuz bir eklenti ile ona bu yetene?i kazand?rabiliyorsunuz. wp-plugins.net‘de daha bir ok eklenti bulabilirsiniz.

Yaz?n?n nc sayfas?nda temalar?n kurlumundan bahsedece?im.

Sayfalar: 1 2 3

“WordPress’i tan?y?n” başlıklı yazıya 13 yorum yapılmış

 1. Hulya demiş ki:
  30 April 2006, 10:54 pm

  Bugn sayenizde WordPress’ e ad?m att?m. Heyecanla yaz? dizinizi bekliyorum. nk alan ad?m var ama hostum yok…Hem ?renip hem de blog yay?nlamak, heyecanl? bir o kadar da zor. Umar?m zoru ba?ar?r?m. Sayenizde tabi ki…Blogunuz iyi ki var te?ekkrler… Sorulacak kadar ok sorum var ki…

 2. ali demiş ki:
  30 April 2006, 11:15 pm

  WordPress camias?na bir ki?iyi daha kazand?rabildi?ime sevindim :) E?er daha nce gz atmad?ysan?z, bu yaz? dizisi dahilinde bundan nce yay?nlanm?? yaz?lara a?a??dan ula?abilirsiniz;

  Her zaman, elimden geldi?ince, sorular? yan?tlamaya al???yorum ve yan?tlayabildi?im lde de mutluluk duyuyorum :) Ama unutmay?n, Trk WordPress kullan?c?lar?n?n bir araya geldikleri WordPress-TR forumlar?nda benden ok daha tecrbeli kullan?c?lardan da yard?m alabilir ve wiki‘sinde yararl? dkmanlara ula?abilirsiniz.

 3. webthese demiş ki:
  1 May 2006, 4:58 am

  ali bey elinize kolunuza sa?l?k, insanlar? wp’ye kolayl?kla al??t?r?yorsunuz vallahi. wp konusunda baya?? tecrbe kazand?m, kendi temam? bitirmem an meselesi in?allah yak?n zamanda bende sizler gibi wp’ci olaca??m…

  bu gzel yaz? dizisi iin ayr?ca te?ekkr ediyorum, resimli anlat?mlar?n?z ok faydal? oluyor.

 4. Hulya demiş ki:
  1 May 2006, 8:44 am

  Ali Bey ok te?ekkr ederim. Verdi?iniz linkler ok faydal? oldu. Blm 3′ heyecanla bekliyorum…

 5. ali demiş ki:
  1 May 2006, 1:22 pm

  webthese;
  Gr?leriniz iin ok te?ekkr ederim, asl?nda sadece resimler kullanrak anlat?m yerine screencast de yapmay? d?nyorum ama pek zaman?m olmuyor :) Tema dzenlemeniz ve WP’ye gei?inizde kolay gelsin, umar?m sizi yenilenmi? blogunuzda ziyaret etme imkan?m?z olur.

  Hulya;
  Be?endi?inize sevindim, nmzdeki bir ka gn iinde 3. Blm de yay?nlamay? d?nyorum.

  ve bir de dzeltme notu;
  Hasan’?n evirisinden bahsederken kulland???m “sinyol.orgun evirisini referans alarak” ifadesi asl?nda durumu hatal? ifade ediyordu, onun iin dzelttim. Hasan sadece emin olamad??? yerlerde kendisinden nce yap?lm?? di?er evirilerle birlikte sinyol.org’un evirisinden faydalanm??. Dolay?s? ile sz konusu iki eviri tamamen birbirinden ba??ms?z iki ayr? rn. Bununla birlikte, her ikisi de olduka ba?ar?l? eviriler olduklar?ndan dolay? hangisini isterseniz kullanabilirsiniz :)

  Bu yanl?? anla??madan tr hem sinyol.org’dan hem de Hasan’dan zr dilerim.

 6. ali usta demiş ki:
  1 May 2006, 11:22 pm

  ok gzel bir yaz? olmu?. Yaln?z merak etti?im bir ?ey var, bloggerden verileri al?rken hi sorun ya?amad?n?z m?? Ben Trke karakterlrde ok ciddi s?k?nt?lar ektim, hâlen de zebilmi? de?ilim : )

 7. ali demiş ki:
  1 May 2006, 11:35 pm

  Ben transfer sonras?nda Trke karakter sorunu ya?amad?m. E?er Blogger’da UTF-8 d???nda bir kod kullanm??san?z sorun ya?am?? olabilirsiniz. Verileri aktard?ktan sonra kodlama ile ilgili olarak grnen tek sorun yorumlarda html etiketlerinin byk harfle yaz?lmas?yd? (<A HREF=””> gibi). Blog kodunu w3 raconuna uydurabilmem iin bunlar? teker teker kk harfler ile de?i?tirmem gerekti :)

 8. masuda demiş ki:
  2 May 2006, 1:37 am

  Ali Usta, ellerinize sa?l?k. Bir sonraki blm merakla bekliyorum, aray? amayal?m ama. :)

 9. iso demiş ki:
  17 August 2006, 11:30 pm

  tm dedikleriniz aynen uygulad?m, yapt?m, kurdum vs. ama tm olan biten de anlamad???m yer bilgisayar?m?zdaki sunucuda olu?an bu wordpress sayfas?yla internet sitemiz aras?nda nas?l ba?lant? kuraca??z. ieri?i aktar blmden yararland?ktan sonra yerel sunucuda yazd???mz? yaz?lar internetteki sitemize gidecek mi. yerel sunucu ile internet sayfas? aras?ndaki ba?lant? konusunda detayl? bilgi verirseniz daha ok seviniriz..

 10. ali demiş ki:
  19 August 2006, 4:28 pm

  Bu konu ile ilgili daha nce tart??m??t?k, ?urada yapt???m yorumun durumu anlaman?za yard?mc? olaca??n? umuyorum.

 11. BendeniZ demiş ki:
  5 November 2008, 10:40 am

  bu yorumu grrmsnz yada ne zaman grrsnz bilmiyorum:(
  ama cidden zor durumday?m
  bir alan ad? ve html paket ald?m IHS den.
  arkada??mda ordan bu ?ekide alm??.(ama ?u an yard?m isteyemiyorum baz? sebeplerden)
  wordpress kullan?yo ve ben de wp istiyorum
  ama bir karde?im denedi (ben hi anlam?yorum blogger ?m ve blogumu ta??mak stedim)
  olmad? dedi.destek birimi ise php pakete gemelisniz dedi.

  siz ne diyosunuz?

 12. Mmin demiş ki:
  27 July 2009, 12:31 am

  Merhaba dosttum.Anlatt?klar?n gzel ?eyler audio player iin.Benim sormak istedi?im yani kafama tak?lan k?s?mlar? dizayn edili?i.Senin yukar?da yapt???nda rnekte, sesi kontrol edebiliyorsun.Ve rengarenk bir ?eyler yapm??s?n.Bende ses standart al?yor.Sese kontrol edilemiyor.Bu durumdan bahsebilirmisin, nas?l yap?l?yor? Bu arada harika para, al?p gtrd beni.Te?ekkrler.

 13. Mmin demiş ki:
  27 July 2009, 12:47 am

  BendeniZ; yaz?n?z? yorumumu ekledikten sonra fark ettim.?hs den bende paket alm??t?m ve ozamanlar WordPress ve Joomladan hatta di?erlerinden hi anlamazd?m.Sonradan fark ettimki php. olay? iin farkl? paket almak gerek.?hs nin kalitesine diyecek hi bir szm yok.Adamlar i?ini kaliteli yap?yor.Lakin .php paketleri biz blogular? biraz a??yor.?nternette 20 liraya 100-150 mb wordpress uyumlu linux hostingler sat?l?yor.Onlardan bir tane alabilirsin.Konuyu da??tmayacaksak e?er buradan bir ka tavsiye linki verebilirim.Ayr?ca bendede wordpress uyumlu host var.Bilgin olsun.?stersen detaylar? gr?ebiliriz.

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>