Twitter'da takip et
Ana Sayfa

PageRank bir web sayfas?n?n internetteki nemini simgeleyen say?sal bir ifadedir. Ad? birinden di?erine de?i?se de, genellikle 1den 10a kadar de?i?en bu de?eri tm arama motorlar? sonular?n? s?ralamada kullan?rlar. Burada bahsedilecek PageRank Google taraf?ndan kullan?lan, ayn? zamanda tescilli markas? da olan, sistemdir.

En basit mant??? ile ifade edilecek olursa; Google bir siteye verilen tm ba?lant?lar? o site iin verilmi? birer oy gibi d?nr. Verilen oyun son hesaplamadaki de?eri ise oyu veren sitenin PageRank? ile ilgilidir. Bir sitenin ba?ka bir siteye verece?i ba?lant? ile ona sa?layabilece?i PageRank kazanc?, kendi PageRank?n?n d??ar?ya verdi?i ba?lant? say?s?na blnmesi ile elde edilir. Tabii ki olay bu kadar basit de?il. Hesaplama detaylar?n? Google resmen a?klamasa da rnek bir model iin kaynaklar k?sm?na gz atabilirsiniz. PageRank hesaplan?rken sizin d??ar?ya verdi?iniz ba?lant?lar (sizin PageRank?n?z iin) dikkate al?nmaz, sitenizi linkfarma (*) dn?trmedi?iniz srece istedi?iniz kadar ba?lant? verebilirsiniz. Bu durum sadece verece?iniz oyun de?erini d?rr. Bu yzden, rne?in, Trkiyedeki popler bloglardan nahnu.org‘un (yakla??k 600 ba?lant?) PageRank’? 5 olurken, bildirgec.org‘un (yakla??k 1600 ba?lant?) PageRank’? 4te kalabilmektedir.

Google bir sayfan?n PageRank?n? hesaplarken ona verilen tm ba?lant?lar? hesaba katmaz, ba?lant?lar?n e?siz olmas?n? tercih eder. Linkfarm olarak adland?r?lan sitelerden gelen ba?lant?lar o?u zaman kabul edilmez. Hatta baz? ba?lant?lar Google taraf?ndan cezaland?r?lman?za neden olabilir. Tabii ki sitenize ynlendirilen ba?lant?lar? kontrol edemezsiniz, fakat cezaland?r?lm?? bir siteye ba?lant? vermeniz sizin de ceza alman?za sebep olabilir. Genellikle tm arama motorlar?nda bu yakla??m olsa da zellikle Google? ba?lant?lar?n zgnl?ne ikna etmek olduka zordur. Sayfan?za ynlendirilen ba?lant?lar?n sizinki ile benzer ieri?e sahip olmas? ok nemlidir ve ekstra puan getirir.

Her ne kadar sonularda st s?ralarda yer almak sadece yksek PageRank ile mmkn olmasa da nemli kriterlerden birisidir. PageRank?n?z d?kse Gooooooooogle?n olar? aras?nda kaybolabilirsiniz :)

(*) linkfarm; genellikle herhangi bir gerek ieri?i bulunmayan ve site ieri?i e?itli konular zerine linkleri listelemekten ibaret sayfalar iin kullan?l?r. Google?n, ieri?inde 50den fazla ba?lant? ieren sayfalar? da linkfarm gibi de?erlendirdi?i d?nlmektedir.

Kaynaklar;

 • http://www.google.com/intl/en/technology/ ; Google?n PageRank iin resmi tan?t?m sayfas?.
 • www.pagerank.net ; Site, birok zelli?inin yan? s?ra, PageRank?n?z? ve e?itli arama motorlar?ndaki ba?lant? poplaritenizi lebilece?iniz aralar sunuyor. ?sterseniz sitedeki PageRank indikatrn kendi blogunuzun koduna dahil ederek PageRank?n?z? herkese gsterebilirsiniz. Bu ikonu be?enmezseniz biraz arama yard?m? ile pek ok alternatif bulabilirsiniz.
 • http://www.webworkshop.net/pagerank.html ; Mutlaka okunmas? gereken bir makale. Hesaplama mant??? detayl? bir ?ekilde anlat?l?yor ve PageRank?n?z? geli?tirmeniz iin ipular? veriliyor.

“PageRank nedir?” başlıklı yazıya 16 yorum yapılmış

 1. Hadi demiş ki:
  23 August 2006, 6:46 pm

  Yukar?da “http://www.webworkshop.net/pagerank.html” bu linki verip mutlaka okuyun demi?siniz. Ama Trke olmamas? kt. :(

 2. ali demiş ki:
  23 August 2006, 7:02 pm

  Evet, maalesef bu kadar iyi anlatan Trke bir makaleye rastlamad?m. Fakat olmayaca?? anlam?na gelmiyor, eminim bu makaleyi yazd???m gnden beridir konu ile ilgili bir ok yeni yay?n ortaya ?km??t?r. Belki gncel bir arama ile sonuca ula?abilirsiniz.

 3. OnurSalgit | D?ncelerin Gncesi » Google PR Gncelleniyor… demiş ki:
  9 October 2006, 5:46 am

  […] Uzun sredir bekledi?im Google PageRank gncellemesi sonunda gerekle?iyor. Son iki gncelleme s?ras?nda verdi?i sonular ile beni yan?ltmayan SeoChatin Future Pagerank arac?na gre Acemi Blogcu gncelleme sonras?nda PR 5 olacak. Teker teker, fakat kararl? ad?mlarla ilerleme katediyor gibiyim E?er PageRank terimi size yabanc? ise buradan yard?m alabilirsiniz, ve PR de?erini nas?l art?raca??n?z konusunda Trafik kategorisi alt?nda yay?nlad???m yaz?lar?n i?inize yarayaca??n? d?nyorum. ?sterseniz hemen a?a??daki kutudan yararlanarak gelecekteki PR de?erinizi ?renebilirsiniz, umar?m sonular sizi de mutlu eder […]

 4. r2 demiş ki:
  19 October 2006, 12:54 am

  merhaba ali, benim “pagerank”im 4 olmu?, fakat bana verilen ba?lant? say?s? asl?nda ok az, bunun nedeni ne olabilir? itiraf ediyorum, verdi?in linkteki makaleyi sonuna kadar okuma abas? gstermedim :)

 5. Blogger ile kendinize zel alan ad? kullan?n | Blog ve Wolkanca.Com - Evden i?e i?ten eve Blog! demiş ki:
  10 January 2007, 6:44 am

  […] Eskiden blogunuzu FTP ile yay?nlad???n?z zaman elde etti?iniz en byk avantaj Bloggerdaki alan kullan?m? s?n?r?ndan kurtuluyor olman?z ve kendi alan ad?n?z? zerinden yay?n yaparak daha profesyonel bir grnm sergilemenizden ibaretti. Fakat bunlar? elde ederken ok daha nemli bir ?eye de veda etmek zorunda kal?yordunuz; eski adresiniz! Google siz FTP ile yay?n yapmaya ba?lad???n?z anda ad?n?za kay?tl? olan ornek.blogspot.comu siliyordu ve bir ba?kas? eski adresinizi alarak sizin o zamana kadar elde etti?iniz PageRank de?eri ve arama motorlar?ndaki gemi?inizin keyfini srebiliyordu Dolay?s? ile Blogger?n eski versiyonunda kendi alan ad?n?z ile yay?n yapmak i?e s?f?rdan ba?lamak ile e?de?erdi. […]

 6. Safiye demiş ki:
  27 January 2007, 4:34 am

  ?ki sitem var birinin PR3 (http://www.agdenizli.com)di?erinin PR2(http://www.onlinetercumanlik.com). PR3 olandan PR2 olana link verdim PR^3 olan 3 y?ll?k bir site PR2 olan daha fazla hit al?yor ama bunlar ayn? server da hosting ediliyor baska servera alsak link versek birbirlerinin PR lar?n? yukseltirlermi?

 7. Dr.B.Gultekin Cetiner demiş ki:
  24 April 2007, 11:55 am

  Server ve IP numaras? gibi parametrelerin hibir nemi yok. E?er server ikide bir down oluyorsa tabii arama robotlar?n? k?zd?rabilir. Ama ikisi de ayn? sunucuda.

  Sizdeki problem PR2 olan sitenizin sahip oldu?u anahtar kelimelerin poplerli?inden kaynaklan?yor. Benzer durum bende de mevcut. PR5 olan siteme (Veri Modelleme) gnde 200 tekil ziyareti d?erken PR5 olan sitenin (hem de sadece alt domain Sorular) gnde 8000 tekil ziyareti geliyor.

 8. PageRank Net | The Live Box demiş ki:
  26 May 2007, 2:16 pm

  […] Ama En Rahat Kullan?ml?s? ve Trke Olan Buradaki Adresten Sitenizin veya Blog ‘unuzu PageRank De?erini […]

 9. Murat demiş ki:
  17 December 2007, 6:20 pm

  Google?n, ieri?inde 50den fazla ba?lant? ieren sayfalar? da linkfarm gibi de?erlendirdi?i d?nlmektedir.

  demi?sin ama ozaman forum sitelerinin hi birini de?erlendirmemesi laz?m.. ieri?i zgn olan en kk sitede zaten 50 link yoksa o site site de?ildir. bence 50 say?s? abart? olmu?. bilmeden yorum yapmamak laz?m. google toplistleride nemsemezdi yle olsayd?. ve mynetide nemsemezdi. ve yahut hi bir forum ve portal? nemsemezdi. bakarsan?z zaten portallar?n index inde ortalama 50 st link vard?r.

 10. Yeni Y?l?n PageRank Gncellemeleri | BekirJem WebLog demiş ki:
  15 January 2008, 1:16 am

  […] yeni y?l?n ilk PageRank güncellemesini ba?latt?. Zaten çok yüksek bir PR beklememi?tim. PR 0 olan […]

 11. rel=”nofollow” nedir? Ne de?ildir ? | Wordpress | bildiginblog.org ! Wordpress ilac?n?z demiş ki:
  31 January 2008, 4:50 pm

  […] yaz?n?n ieri?ini daha iyi kavrayabilmek ad?na daha nceden yay?nlam?? oldu?um PageRank nedir? ve Ba?lant? de?i?imi nedir? ba?l?kl? yaz?lar?ma bir gz atman?z? tavsiye […]

 12. » Pagerank’lar gncelleniyor. Blogbilgi beta: Bilginin bloglanm?? hali! demiş ki:
  9 March 2008, 3:45 pm

  […] pagerankla(nedir) gncellenmi? onuda buradan ?rendim.E haliyle i? g […]

 13. Fikir Alemi demiş ki:
  30 May 2008, 10:23 pm

  Te?ekkr ederiz.Faydal? bir yaz? olmu?.

 14. mehmet demiş ki:
  28 April 2009, 11:24 am

  Selam.Size daha ncede yorum yazm??t?m.Benim ok acemice bir blogum var daha ok kendi yaz?lar?m ve e?imin yaz?lar?.Ya ?u pageran de?erim hep s?f?r:)Bi benim bloga bakarm?s?n?z.Yorumunuzu bekliyorum.Zor i? b?raksam m? ne?Sa?olun ad? acemi blog ama siz hi te acemi de?ilsiniz:)Acemi blogcu yaz?nca hemen sitenize dald?m:)

 15. macit demiş ki:
  26 April 2013, 1:35 am

  Pagerank hakk?nda verdi?niz bilgi iin te?ekkr

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>