Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'Tasar?m' Kategorisi Arşivleri


e-Postan?z? koruyun

Okurlar?n?z ile ileti?im kurmak iin blogunuzda e-postan?za yer vermek istiyor ama posta kutunuzu fel edecek spam postalardan ekiniyorsan?z (ya da benim gibi zaten bu hataya d?tnz ve zarar?n neresinden dnsem kard?r diye d?nyorsan?z) i?te size zm! Nette gezinirken bir sitede rastlad???m bu javascript kodu ok i?inize yarayacak. Biliyorsunuz ki spam yaratanlar nete sald?klar? robotlar? ile […]

Arka plan resmi olu?turma arac?

Bu site arac?l??? ile, sadece bir ka parametreyi de?i?tirerek, bir ka saniye iinde web sitenizde kullanabilece?iniz arka plan resimleri olu?turabilirsiniz. Olduka pratik olan bu arac? Paul Stamatiou del.icio.us’?n popler linkleri aras?nda dola??rken farketmi?.

Daha ok tasar?m ?ablonu

Daha nce de bir ka tasar?m ?ablonu kayna?? nermi?tim. En yayg?n kullan?ma sahip blog servisi Blogger iin daha fazla alternatif ar?yorsan?z buyrun; http://www.isnaini.com/blogger-templates/; Kendisi bir WordPress blog’u olsa da, Blogger iin haz?rlanm?? 76 ?ablon’a yer verilmi?. Hem iki hem de kolonlu tasar?m ?ablonlar? bulmak mmkn. http://templates-para-blogger.blogspot.com/; Burada bulabilece?iniz ?ablon tamamen Blogger kullan?c? arayz temel […]

?ablonunuzun renklerine karar veremiyor musunuz?

Blog’unuz iin bir ?ablon be?endiniz fakat renkleri sizi memnun etmiyorsa ya da popler bir ?ablon olmas? nedeni ile farkl?l?k yaratmak iin renklerini de?i?tirerek kullanmay? d?nyorsan?z yeni renk ?eman?z? seerken ve bu yeni ?emaya uygun grafikler ararken ok i?inize yarayacak iki ara; Color Scheme Generator Sol taraftaki palet zerinde be?endi?iniz renk zerine t?klad???n?zda size muhtemel sayfa […]

Okurlar?n?z iin del.icio.us, Yahoo! My Web ve Furl k?sayolu ekleme kolayl???

Okurlar?n?z?n, blog’unuzdaki gnderilerinizi del.icio.us, Y! My Web ve Furl‘daki k?sayollar? aras?na eklemelerini kolayla?t?rarak, ilgilerini eken ba?l?klara ieri?iniz iinde kaybolmadan ula?abilmelerini sa?layabilirsiniz. Bu sayede, dolayl? olarak okur say?n?z? da art?rabilirsiniz. Bahsedilen servislerin de zel olarak dzenlenmi? ba?lant?lar arac?l??? ile k?sayol eklemeye olanak veriyorlar. A?a??da Blogger iin haz?rlad???m k?sayol rnekleri ve bu k?sayollar?n blog kodunuz iine nas?l […]