Twitter'da takip et
Ana Sayfa

yeli?e ba?vurdu?umda sonulara ula?abilmem iin 12 saat beklememin gerekti?i belirtilmi?ti, fakat 36 saatden fazla sre gemesine ra?men bir geli?me olmad?. Durumu ara?t?rd???mda benzer ?ikayetler ile kar??la?t?m (bkz. technorati/google analytics). Hatta bir haberde Google’?n serviste yapt??? de?i?ikli?i Urchin’in eski kullan?c?lar?na (ki bu kullan?c?lar ayda 199$ dyorlard?!) nceden haber vermedi?inden ve bu kullan?c?lar?n da hesaplar?na ula?amad?klar?ndan bahsediyordu. Durum byle ise Google’? ciddiyetsizlikle sulamakta hakl?lar gibi :)

“Google Analyticts’ten sonu alabilen var m??” başlıklı yazıya 11 yorum yapılmış

 1. Serkan demiş ki:
  16 November 2005, 2:17 am

  Burada bu servisi duydu?um gibi kay?t yapt?rd?m. (Yaz? yay?nland?ktan ta? atlasa saat sonra) ?ki farkl? siteye ekledim; biri yeni bir blog, bir di?eri gnlk 200 st kullan?c?s? olan bir site.

  Sonular halen yay?nlanmam??. 30 saate yak?n olmas?na ra?men.

  Yeni blo?um hakk?nda istatistiklere eri?emiyor olmay? yad?rgam?yorum. Onunkini haftada bir bile gsterse mant?kl? kar??lar?m. Ama di?er sitenin de umursanmamas? olas? say?lm?yor benim gzmde.

  [Google Pagerank sistemiyle nas?l da nem s?ras?na gre sitelere robot yolluyorsa bu beta dneminde saya hizmetinde de benzer bir ?ey yap?yordur diye d?ndm. Onun iin bu kar??la?t?rma]

 2. onur yuksel demiş ki:
  16 November 2005, 9:52 am

  Google Analyticts i burada duydum bende . ?lk heyecan hemen girip kay?t yapt?rd?m. 24 sonra kay?tlar geldi. Acaba bana iyilik mi yapt? google?? geri google da al??an e?/dost ta yok ya neyse.

  ?imdilik memnunum

 3. might demiş ki:
  16 November 2005, 11:33 am

  a?kas? blogumla ilgili ve dah nceki bir ka sitemle ilgili counter denemi?li?im vard?r birka tane. Bunu da antikuntide duymu?tum ilk. Denedim ama hala bir cevap yok. Statcounter kullan?yorum ?imdilik. En yiyi de o var sanki. bri ara fxcounter diye bir?ey kulland?yd?m be?enmedim. free counters diye de bir?ey var ama en iyisi ne bilmyiorum. Bilen varsa bana da haber versin. hatta mailim mightyloopus at gmail dot com.
  bu arada siten yard?mc? oluyor olduka. te?ekkr etme f?rsat? bulamam??t?m ama linkini ekledim siteme ba?kalar? da faydalans?n diye. bu f?rsatla te?ekkr de edeyim.

 4. skkd demiş ki:
  16 November 2005, 3:18 pm

  ben sonulara ula?t?m. 12 saat bile beklemedim hem de.
  “belki gmail hesab?yla kaydoldu?um iin olabilir” gibisinden naif bir d?ncem var.
  ha tabii belki kullan?c? say?s? d?k oldu?u iin de olabilir.

  ama al???yor evet.

 5. TuLûAt Blogspot demiş ki:
  16 November 2005, 3:22 pm

  Henz veri bekleniyor da dese raporu gster deyince al???yor. http://www.temizekran.com iin yapm??t?m. stelik ok yeni bir site, ragrank de?eri de s?f?r.

  TuLûAt

 6. ali demiş ki:
  16 November 2005, 6:22 pm

  Arkada?lar, bugn blog’a eri?im iin zaman?m olmad???ndan yorumlar?n?z? ancak ?imdi onaylayabildim, hepinizden zr dilerim.

  Sorun giderilmi?, ben de sonular?m? grebiliyorum art?k :)

 7. Serkan demiş ki:
  16 November 2005, 9:50 pm

  Ben de bugn verilerime ula?abildim. Olur art?k o kadar gecikme diyorum.

  Bu arada ben de gmail ile kay?t yapt?rm??t?m bilginize..

 8. Anonymous demiş ki:
  20 November 2005, 10:57 pm

  ben hala gremiyorum ne kadar gzel de?ilmi 3 gn geti :)

  Arman ACAR

 9. ali demiş ki:
  21 November 2005, 1:35 pm

  ben hala gremiyorum ne kadar gzel de?ilmi 3 gn geti :)

  Asl?na bakarsan?z benim ald???m sonular da karars?zl?k sergiliyor. Site kodunda hala Statcounter’da bulundu?u iin k?yaslama yapma ?ans?m oluyor. Google Analytics ilk gn tutarl?l?k sergileyip beni umutland?rsa da son iki gn resmen samalad?. Statcounter ay?n 19’u iin 200’den fazla hit rapor ederken, Analytics’e gre 19’unda site 7 hit alm?? :)

  Tm bunlar?n yan?nda sonular?n ge i?lenmesi de rahats?z edici bir zellik. Ancak bir nceki gnn sonular?na ula?abiliyorsunuz, hatta bazen o bile mmkn olmuyor. Her ne kadar servis sayfa istatistiklerinin izlenmesi anlam?nda rakipleri ile k?yaslanmayacak zellikler vaad etsede sonular?n bu kadar geriden gelmesi “takip etmek” mant??? ile pek uyu?muyor.

  Hemen her yerde servisin yo?un talebe cevap veremedi?i ile ilgili yaz?lar okuyorum. Umar?m en k?sa zamanda sorunlar giderilir ve etkin bir ?ekilde faydalanabiliriz.

 10. Mehmet Grbz demiş ki:
  9 November 2007, 8:39 pm

  Google Analytics, Stat Counter gibi anl?k ziyaretleri sitede gstermek iin de?il san?r?m. Sitenizin ziyareti profilini ?karmak. Giren ne yap?yor, ne kadar kal?yor, en ok hangi sayfaya t?kl?yor, vs. benim sitemde 9 gn iin 34 ziyareti / 46 ziyaret / 264 sayfa gsterimi sonucunu vermi?. Counter sitelerindeki mant?ktan farkl? oldu?u iin eli?kili grnyor olabilir.

  Bu arada bu Google Analytics’in sonular?n? sitede gstermek mmkn m acaba?

 11. umur demiş ki:
  10 July 2009, 7:34 pm

  B?r ?ey sorucam Blogger’da google analytics kodunu ald?m ve kapan?? etiketinin stne ekleyin diyor. Fakat kapan?? etiketi neredE?

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>