Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Okurlar?n?z taraf?ndan ula??labilir olman?z nemlidir. Bunu blogunuz zerinde e-postan?z veya kulland???n?z MSN Messenger ve benzeri haberle?me aralar?ndaki kimli?iniz hakk?nda bilgi vererek gerekle?tirebilirsiniz. Hatta MSNdeki durumunuzu (oturum a?p amad???n?z?) blogunuz zerinde gsterirseniz bu, bir ya?am belirtisi olarak, okurlar?n ilgisini daha ok ekecektir.

Di?er haberle?me aralar? daha fazla seene?e sahipken, sz konusu MSN oldu?unda maalesef ok fazla seenek yok. Bunun nedeni Microsoftun MSN Messenger?n web sayfalar? ile entegrasyonuna s?cak bakm?yor olmas?. Ama aresi var; OnlineStatus.org

Asl?nda di?er birok mesajla?ma arac?n?n durumlar?n?n web sayfalar? zerinde gsterimi iin destek veren bu servisin bizim iin nemli taraf? Trkiyedeki en popler mesajla?ma arac? olan MSN Messenger iin de destek veriyor olmas?. Servis, OnlineStatus.org taraf?ndan temin edilen yaz?l?m? kurarak sisteme dahil olan gnll sunucu sahiplerinin deste?i ile al???yor.

Ne yapman?z gerekiyor?

A?a??daki adrese giderek sunuculardan birisini semeniz ve oradaki formda nce kullanmak istedi?iniz mesajla?ma arac?n? (bizim durumumuzda MSN), sonra da bu arataki kimli?inizi (MSN oturumu aarken kulland???n?z e-posta adresi) girmeniz gerekiyor. “Get HTML Code” tu?una basarak elde edece?iniz kodu blog HTML kodunuzun ierine, MSN ikonunun blogunuz zerinde grnmesini istedi?iniz yere, ekledi?inizde i?lem tamamlan?yor.

Formdaki di?er alanlar?n doldurulmas? zorunlu de?il. Bu alanlar sunucunun temin etti?i ikonlar? be?enmeyip kendi olu?turaca??n?z ikonlar? kullanmak istedi?inizde nem kazan?yor. Sunucular? inceleyecek olursan?z farkl? ikon seeneklerinin oldu?unu greceksiniz. Bunlar? be?enmezseniz oturum a?lm?? (online), oturum a?lmam?? (offline) ve belirsiz (unknown) durumlar? iin kendi haz?rlayaca??n?z ikonlar? bir resim sunucusuna (rne?in; imageshack.us) ykledikten sonra adreslerini formda gerekli yerlere girip yeni bir HTML kodu olu?turarak kullanabilirsiniz.

Not: Servisin i?lev grebilmesi iin mutlaka MSN Messenger?n seeneklerinden “gizlilik” blmne giderek “Yaln?zca izinli listemdeki ki?iler durumumu grebilir ve bana ileti gnderebilir” seene?inin nndeki i?areti kald?rman?z gerekiyor.

Olumsuz ynler

Versiyon 5.8.6 ile servisin durumu giderek iyile?se de henz mkemmel al??t??? sylenemez. Kullan?m s?ras?nda hala “belirsiz” ifadesi ile kar??la?abiliyorsunuz. Karars?zl?k dzeyi sunucundan sunucuya da fark edebiliyor. Ben the-server.net sunucusunu kullan?yorum. Bu sunucu funnyweb.dk ile birlikte en uzun sredir ayakta kalan sunucu olmas?na ra?men karars?zl?k sergileyebiliyor. Sunucu seerken deneme-yan?lma yaparak size gre daha kararl? olan birisini bulabilirsiniz. Ben ?u s?ralar adwebhosting.nete gemeyi d?nyorum.

Di?er bir olumsuz yn; MSN hesab?n?z?n herkes taraf?ndan bilinmesi ve durumunuzun grntlenmesi iyi niyetinizin suistimaline neden olabilir. Belki blogunuz iin yeni bir MSN hesab? olu?turarak bu sorunu zebilirsiniz.

Kolay gelsin.

“MSN durumunuzu blogunuz zerinde gsterin” başlıklı yazıya 2 yorum yapılmış

  1. ozan demiş ki:
    8 November 2006, 7:39 pm

    link hatal? sayfa ac?lm?yor

  2. ali demiş ki:
    8 November 2006, 10:03 pm

    Uyar?n?z? iin te?ekkrler. Sayfadaki tm ba?lant?lar? kontrol ettim ve sorun gremedim. Belki geici bir problemdir ya?anan…

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>