Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'Gncel' Kategorisi Arşivleri


WordPress 2.1.3 ve 2.0.10

WordPress ekibi yaz?l?m?n iki ayr? kolu iin yeni birer gvenlik gncellemesi yay?nlad?lar; WordPress geli?tiricileri WordPressin her iki kolu iin birer gncellemenin (v2.1.3 ve v2.0.10) yay?nland???n? duyurdular. Geli?tiriciler, hali haz?rda a??a ?km?? gvenlik risklerinin giderilmesinin yan? s?ra gelecekte tehlike yaratmaya aday olabilecek kodlar?n tm WordPress kod taban? taranarak onar?m?n?n gerekle?tirildi?ini vurguluyorlar ve tm WordPress kullan?c?lar?na en […]

Technorati ve Gmail’den Nisan 1 ?akalar? :)

Biraz nce Technorati’yi kurcalarken logo’da bir gariplik sezdim, sayfay? her yenileyi?imde hem srekli de?i?iyor hem de giderek harfler birbirine kar???yor gibi geldi, yan?lmam???m :) San?r?m blogosferin gzcs takipilerine kk bir Nisan 1 ?akas? haz?rlam?? (bloglar?nda ?imdilik herhangi bir?ey grnmyor). Farketti?im logolar? a?a??da s?ral?yorum; Bir di?er Nisan 1 ?akas? da Gmail’den; Gmail Paper! Gmail’in bu yeni […]

AdSense’den tavsiye programlar?na ek: Google Checkout

Google, AdSense tavsiye programlar?n?n aras?na Google Checkout‘u da ekledi. Bu zaten beklenen bir?eydi, hatta aralar?nda PayPal gibi olduka gl rakiplerin de bulundu?u pazardaki pay?n? art?rmak iin elindeki en gl silaha (AdWords & AdSense) ?imdiye kadar ba?vurmam?? olmas?yd? ?a??rtc? olan. San?r?m tavsiye program?n? ba?latmak iin 10$’l?k bonus kampanyalar?na firmalardan yeterli kat?l?m?n olu?mas?n? beklediler. ?u an iin, […]

AdSense ve AdWords’de “dn?m ba??na deme” dnemi

Google reklam programlar?nda yeni bir uygulamay? denemeye ba?lad?; “Dn?m Ba??na deme”. Asl?nda AdSense yay?nc?s? olan ve sitesinde Firefox, Picasa, AdSense gibi tavsiye programlar?na yer veren hemen her yay?nc? CPA (Cost Per Action) reklamlar?n Google taraf?ndan bir uzunca bir sredir uyguland???n? ve bu reklamlar?n al??ma mant???n? biliyor. Yeni olan ve haber de?eri ta??yan ?ey ise art?k […]

37signals’dan online ajanda

Basecamp ve Campfire‘?n yarat?c?s? 37signals‘dan yeni bir uygulama; Highrise. Adres defterinizi saklamaya ve i?lerinizi organize etmenize yard?mc? olan arac?n cretsiz bir versiyonu da var. [kaynak]