Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Sonuta hepimiz insan?z ve “offline” oldu?umuzda “gerek” bir hayata sahibiz. Bu offline hayat?m?z?n bizden baz? biyolojik istekleri oldu?unda (sa?l?k problemleri, tatil ihtiyac? vs.) bir sre blog’umuzdan ayr? kalmam?z gerekebilir. Birka haftal?k ayr?l?klar bir ok blog iin problem olu?turmayabilir ama uzun u?ra?lar sonucu elde etti?iniz okur kitlenizin azalmas?na iiniz el vermiyorsa bu durum s?k?c? olacakt?r. zellikle blog’unuz etraf?nda olu?turdu?unuz okur kitlesini, dzenli aral?klarla, srekli gnderdi?iniz yaz?lar?n?z sayesinde elde ettiyseniz ve blog yazarak elde etti?iniz gelir sizin iin nem ta??yorsa bu s?k?nt?y? daha ok ya?ars?n?z.

Benzer bir durumla kar?? kar??ya olan Blogging Help yazar? Arieanna uzun sreli bir ayr?l???n blog trafi?i zerindeki etkilerini azaltmak iin bak?n neler nermi?;

 1. Misafir blogcular davet edebilirsiniz; E?er yksek say?da okura sahip ve sundu?u yeni ierikle geli?en bir blog’unuz varsa tan?d???n?z di?er blogculardan, ayr? kalaca??n?z srede, blog’unuz zerinde yazmalar?n? isteyebilirsiniz.
 2. ?leriye dnk gnderiler haz?rlayabilirsiniz; E?er kulland???n?z blog platformu destekliyorsa ileriye dnk gnderiler haz?rlayarak belirledi?iniz zamanlarda otomatik olarak yay?nlanmas?n? sa?layabilirsiniz. zellikle WordPress sitelerinde bu i?e yaramaktad?r.
 3. Uzaktan yaz? gnderebilirsiniz; E?er yaz? gnderme s?kl???n?z?n d?mesi sizi ok endi?elendirmiyorsa, ve gidece?iniz yerde internet eri?imine sahip olabilecekseniz, uzaktan yaz?larda haz?rlayabilirsiniz.
 4. Gidece?inizi haber vermelisiniz; E?er uzakla?aca??n?z sre farkedilecek kadar uzunsa, gidece?inizi bildirin. Bu zellikle ok fazla say?da yorum al?yorsan?z ve bu sre zarf?nda bunlar? gzden geiremeyecekseniz nemlidir.

Arieanna yaz?s?nda burada bahsetti?i son maddeyi uygulamaya al??t???n? ve ba?ar?l? da oldu?unu sylyor.

IDèEFIXEBence bunlardan iki tanesi, 2. ve 4. madde nemli. Art?k dizst bilgisayarlar makul fiyatlara sahipler ve bu yzden de olduka poplerler. Hemen heryerde kablosuz internet eri?im noktalar?n?n bulundu?u ve blogcular?n o?unun da internetten ok fazla uzak kalamayan insanlar oldu?u d?nlrse byle bir zm retilebilir pekala. Ayr?ca uzaktan yaz? gndermek iin o?u durumda e-posta destekli bir cep telefonu bile i?inizi grebilir. Bir ok blog platformu mobile blogging (mobil cihazlar zerinden e-posta ile gnderi yollamak) destekliyor ve cep telefonlar? ile feed takip edebilmek de mmkn. Tabii bu zmler internetten uzak kalmak zel tercihiniz de?ilse geerli :)

Her durumda ayr?laca??n?z?n ve ayr?l???n sresinin bildirilmesi gerek bence. ?leriye dnk olarak haz?rlayaca??n?z gnderiler yoklu?unuzun farkedilmesini engellemeyebilir ve okurlar?n?zda sa?lad???n?z gveni sarsabilirsiniz. Ayr?ca yoklu?unuzu neden saklayas?n?z ki?

?lk maddenin de ilgin bir zm olu?turaca??n? kabul etmek gerek. E?er bahsedilen ko?ullar sizin iin geerliyse bence arkada?lar?n?z? yard?ma a??rmak da gayet mant?kl? bir zm olabilir. Sonuta dost kara gnde belli olur :)

Kaynak;

“Blog’unuzdan uzun sre ayr? kalacaks?n?z…” başlıklı yazıya 7 yorum yapılmış

 1. metin demiş ki:
  11 November 2005, 2:43 pm

  Ellerine sa?l?k, gzel bir yaz? olmu?. Ben de birinci maddenin ilgin, hatta trafik artt?r?c? bir uygulama olabilece?ine inan?yorum. Zaman zaman de?i?iklik yapmakta fayda vard?r her zaman iin.

 2. Ejderha Zaman? demiş ki:
  13 November 2005, 4:49 pm

  Sahipsiz kalan ve unutulan ok blog var. zellikle okuyucular bu durumu ihanet olarak gryorlar.
  Ayr?ca bir ?ey soraca??m. Bahsetti?in daha nceden yazd???n bir yaz?y? istedi?in zamanda gnderme olay? blogger.com da mevcut mu?

 3. ali demiş ki:
  13 November 2005, 8:04 pm

  Metin bey’e;
  Te?ekkr ederim, bende birinci maddeyi ilgin buluyorum ve benzer bir durumla kar?? kar??ya kal?rsam (umar?m bu yaz, geen yazdan farkl? olarak, tatil yapabilirim!) bu seene?i de?erlendirmeyi d?nyorum :)

  Ejderha Zaman?’na;
  Okurlar?n bu durumu ihanet olarak grmeleri ok normal, ilgiyle takip etti?im ve fikirlerine gvendi?im bir blog’un haber vermeden aniden dura?an bir hal alarak kaybolmas?ndan ben de ho?lanmam.

  Bu biraz sevdi?iniz bir yazar?n lmnn sizi sanki bir yak?n?n?z? veya ok sevdi?iniz bir arkada??n?z? kaybetmi?cesine zmesine benziyor (Atilla ?lhan’?n lm hangimizi etkilemedi?), sonuta ayr?l???n her ?ekli ihanettir :)

  Sizin gibi bende ileri tarihli gnderi yollayabilme aray??? iindeyim ama maalesef Blogger iin byle bir zm henz yok. En k?sa zamanda kendimi Blogger’dan kurtarmay? d?nyorum ama bu “en k?sa” ifadesini somutla?t?ram?yorum.

 4. Serkan demiş ki:
  13 November 2005, 9:52 pm

  ?lerde bir gn Blogger’dan kurtulmay? d?nd?nz ?rendi?ime sevindim a?kas?. Olur ya bir zaman sonra burada “Blogger’dan WordPress’e -veya bir benzerine- nas?l veri kab? olmadan geilir” gibi bir yaz? ile kar??lars?n?z bizi. (Tabi byle bir teknoloji varsa :)

  Art?k ne kadar yak?n olaca?? da nemli de?il, byle bir ?eyi yazma olas?l???n?z bile gzel.

  Ayr?ca hem sizin sayenide de takip etti?im ve kullanmaya ba?lad???m kadar? ile anlad???m; Blogger’?n bizi buna pek mecbur b?rakmayaca??. Tamam Google bu sefer pek bloglamaya yeni bir tarz getirip ortal??? kas?p kavuracakm?? gibi gzkmyor ama ben yak?nda Blogger’?n kategorileme ve zamanlanm?? girdiler programlama ile daha i?e yarar hale gelece?ini d?nyorum.

  E?er Blogspot kullanmaktan vazgeersem san?r?m ilk defa bir Google servisinden vazgemi? olaca??m. Google’da bu furyan?n bir kez ba?lad?m? ard?n?n gelece?ini biliyordur ve tm servislerinin iyili?i iin en umursamad??? hizmetini bile ortan?n st bir kaliteye ekmeye al???yordur.

  Yada ?yle sylemek gerek san?r?m; her ne kadar Google kahini gibi davransam da zaman her ?eyi gsterecek ve bu geyi?ime de pek de gerek kalmayacak.

 5. ali demiş ki:
  13 November 2005, 10:20 pm

  Olur ya bir zaman sonra burada “Blogger’dan WordPress’e -veya bir benzerine- nas?l veri kab? olmadan geilir” gibi bir yaz? ile kar??lars?n?z bizi.

  Amac?m WordPress’e gemek, ?u an bunun al??malar? ierisindeyim, ve sorunsuz bir ?ekilde gemeyi ba?ard?ktan sonra tabii ki tecrbelerimi payla?aca??m, ama henz bunun iin erken.

  De?indi?iniz gibi, Blogger son gnlerde bir geli?im sreci iinde ve dedikodulara gre “kategoriler” yak?n zamanda ilk grece?imiz geli?meler aras?nda yer al?yor. Di?er birok blog servisinin gerisinde kalan Blogger’?n daha ok yol katetmesi gerekiyor ve benim beklemeye niyetim yok :)

 6. muhterem demiş ki:
  22 December 2006, 10:17 pm

  Merhaba,
  Bu konunun biraz zaman? gemi? ama ben bu yaz tatile giderken yapt???m uygulamay? anlatmak istiyorum.2.maddeyi uygulad?m,tatile ?kmadan nce yaz?lar?m? haz?rlay?p,takvim ve saat giri?ini ayarlad?m,zaman? gelen yaz? sorunsuz yay?na girdi.Sayfam srekli gncellenmi? oldu.

 7. ali demiş ki:
  22 December 2006, 10:28 pm

  ?lgin, Blogcu’da bu zelli?in oldu?unu bilmiyordum. Asl?nda blog yaz?l?m?n?z destekliyorsa en sa?l?kl? yntem bu gibi grnyor :)

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>