Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Blog okuyucular?n?n bloglara ula?mak iin kulland?klar? kaynaklar?n belki de en nemlileri bloglar? e?itli kategoriler alt?nda organize ederek indeksleyen blog dizinleri ve feedlere ula??m? sa?layan sitelerdir. Burada blogunuzu indekslenmeleri iin kaydedebilece?iniz adresleri s?ralamaya al??aca??m. E?er okur trafi?inizi art?rmak istiyorsan?z yapabildi?iniz kadar ok dizine dahil olman?z gerekiyor.

Blogunuzu kaydetmeye ba?lamadan nce baz? noktalara dikkat etmeniz gerekiyor;

 • Burada verdi?im servislerdeki indekslenme sreleri (aksi belirtilmedike) benim tecrbelerime dayanmaktad?r. Sreler sizin denemelerinizde farkl?l?k gsterebilir.
 • Burada verilen adreslerin gncelli?ini yitirme ihtimali her zaman vard?r. Byle bir durumla kar??la??rsan?z ana sayfadan yola ?karak hareket etmeyi deneyebilirsiniz. Fark etti?iniz l linkleri buraya yorum b?rakarak veya e-posta ile bana bildirebilirseniz sevinirim.
 • ?ndekslenme i?lemi tahmininizden uzun srse de, blogunuzu birden ok kez kaydetmeyin. Buradaki servislerin byk o?unlu?u buna izin vermiyor.
 • Sitenizdeki reklam ierikleri nedeni ile baz? dizinlerde indekslenemeyebilirsiniz. Baz? dizin hizmeti veren servisler ticari amal? olu?turulan bloglar? ho? kar??lamayabiliyorlar.
 • Baz? siteler Trke karakterlerle sorun ?karabiliyor.

S?ralamada herhangi bir dzen (alfabetik s?ra, nem vs.) sz konusu de?il. H?zla byyen blogosferdeki dizinler sadece bu kadar de?il elbette, mutlaka ka?rd?klar?m vard?r. Sizin kulland?klar?n?z? da bana bildirirseniz listeyi gncellerken onlar? da eklerim.

Adresler ve k?sa a?klamalar a?a??da;

Blog Karde?li?i

Bu yaz?y? okuyabildi?inize gre byk ihtimalle Trke ieri?e sahip bir blogunuz var ya da en az?ndan Trksnz. Bu durumda da blogunuzu kaydedece?iniz ilk adres Blog Karde?li?i olmal?. ?u an Trkiyedeki en byk blog dizini olan blog karde?li?i indeksine dahil olmak iin;

Yapman?z gerekenler;

 • http://www.blogkardesligi.com/kardesol.php adresine gidip formu doldurman?z.
 • Kabul edilirseniz size gnderilecek e-postadaki kodu sayfan?z?n koduna dahil etmeniz gerkiyor. Kodu k?smen modifiye etmenize izin veriliyor.

Yapmaman?z gereken;

 • Firefox kullanmay?n. San?r?m kay?t iin kulland?klar? kod Firefox ile uyumsuz. Ben Firefox kullanarak yapt???m ilk iki denemeden sonu alamazken IE ile yapt???m tek denemenin ertesi gn kay?t e-postas?na ula?t?m.

Bloglar Alemi

Bu da Trkiyedeki ikinci byk blog dizini. Blog Karde?li?inden bahsederken s?ralad???m nedenlerden dolay? buna da ye olman?zda fayda var :)

Yapman?z gereken;

Blog Catalog

Blogunuzun anasayfas?n?n kk bir ngsterimini sunuyor olmas? gzel bir zellik, indeklenme sreci bir hafta sryor.

Yapman?z gereken;

PubSub

En byk feed indeksleyicilerden birisi. Birka saat iinde indekse dahil ediliyorsunuz.

Yapman?z gereken;

Feed Burner

Kesinlikle en nemli feed indeksleyicisi.

Yapman?z gereken;

Blog Flux

Dizin hizmetinin yan?da birka yararl? ara da sunuyor, ayn? gn indeksleniyorsunuz.

Yapman?z gerekenler;

LS Blogs

Site zerinde seti?iniz dizinlere, yani birden fazla dizine, kay?t yapabiliyorsunuz. Blogunuzun anasayfas?n?n kk bir ngsterimini sunuyor olmas? gzel bir zellik, indekslenme sreci, sitede 24 saat denilse de, 2 gn sryor. Trke karakterler ile sorunu var, hatta sorun vermesi iin blogunuzun kodu iinde Trke karakterler bulunmas? bile yetiyor :)

Yapman?z gerekenler;

 • http://www.lsblogs.com/ adresinden blogunuzu kaydetmek istedi?iniz dizin(ler)e gidip sol st k?ede beliren Add URL linkine t?klaman?z gerekiyor.
 • Daha sonra a?lan pencereden kay?t i?lemini gerekle?tirmeniz gerekiyor.

Bloggernity

?ndekslenme sreci 2 gn sryor.

Yapman?z gereken;

Blogs Now

Ayn? gn, hatta 1-2 saatte, indeksleniyorsunuz. Sitenin mant???, kendisine link veren sitelerden kendisine dn?leri takip ederek listelemekten ibaret, tam bir indeksleme ve kategorizasyon sz konusu de?il.

Yapman?z gerekenler;

 • http://www.blogsnow.com/bnxaqq adresine giderek oradaki gif veya png ikonlardan birisinin kodunu al?p blogunuzun koduna eklemek ve daha sonra blogunuzda olu?an linke t?klamak.

Blog Rankings

?ndekslenme sreci 2 gn sryor.

Yapman?z gerekenler;

 • http://www.blogrankings.com/ adresinden blogunuzu kaydetmek istedi?iniz dizine gidip st mende grlen Add a Blog linkine t?klaman?z gerekiyor.
 • Daha sonra a?lan pencereden kay?t i?lemini gerekle?tirmeniz gerekiyor.

Blog Street

?ndekslenme sreci bir hafta kadar sryor.

Yapman?z gerekenler;

Blog Search Engine

?ndekslenme sreci, sitede belirtildi?i zere, 1-3 hafta kadar sryor.

Yapman?z gereken;

Blog Universe

cretli olarak listelenmek isterseniz 24-72 saat iinde bu mmkn, aksi halde ok uzun sreler beklemeniz gerekebilir.

Yapman?z gerekenler;

 • http://www.bloguniverse.com/ adresinden blogunuzu kaydetmek istedi?iniz dizine gidip st mende grlen Add a Site linkine t?klaman?z gerekiyor.
 • Daha sonra a?lan pencereden kay?t i?lemini gerekle?tirmeniz gerekiyor.
 • Sitede indekslenebilmek iin, e?er cretli listelenmek istemiyorsan?z, siteye ba?lant? vermek zorundas?n?z.

We Blog A Lot

Henz beta statsnde

Yapman?z gereken;

Blog Shares

Bu siteye linkinizi ekledi?inizde asl?nda weblogs.coma eklemi? oluyorsunuz.

Yapman?z gereken;

Blog Hub

?sterseniz foto?raf?nz? veya blogunuzun bir ngsterim ekran grntsn de yolayabiliyorsunuz. Bana cevap vermeleri 2 gn srd, ama kabul edilmedim :)

Yapman?z gerekenler;

Blogwise

Kay?t i?lemini gerekle?tireli 3 haftadan fazla olmas?na ra?men hala bir cevap gelmedi, sadece blogumun incelenmek zere veri taban?nda bekledi?i bilgisini alabildim. (Gncelleme; Yeni ekledi?im blog iin 24 gn sre verildi!)

Yapman?z gereken;

Blogarama

?ndekslenme sreci bir hafta kadar sryor.
Yapman?z gereken;

Feedster

Ad?ndan da anla??laca?? zere feed indeksliyor, indekslenme sreci 1-3 saat aras?nda de?i?iyor.

Yapman?z gereken;

EatonWeb

An?nda listeleniyorsunuz.

Yapman?z gereken;

Blog Explosion

?ngilizce ieri?e sahip olman?z gerekiyor. Blogunuzun ana sayfas?n?n kk bir ngsterimini sunuyor olmas? gzel bir zellik.

Yapman?z gerekenler;

BritBlog

?ngiliz vatanda?? olman?z gerekiyor.

Yapman?z gereken;

B Logs

?eri?inizin Almanca olmas? gerekiyor.

Yapman?z gereken;

RSS Verzeichnis

?eri?inizin Almanca veya ?ngilizce olmas? gerekiyor.
Yapman?z gereken;

Plazoo

Feed indeksliyor. Beta statsndeki site uzun sredir sunucu sorunlar? ile u?ra??yor.

Yapman?z gereken;

Swiss Blogs

?sve vatanda?? olman?z veya ?sve’te ya??yor olman?z ya da en az?ndan 6 ay ya?am?? olman?z gerekiyor :) Bu da sunucu problemi ya?ayan siteler aras?nda.

Yapman?z gereken;

Blog Pulse

Yeni ke?fettim, indekslenme sreci hakk?nda sitede de bilgi olmad???ndan bilgi veremiyorum.

Yapman?z gereken;

The Truth Laid Bear

?lgin bir indeksleme anlay??? var, bloglar? poplaritelerine gre Yksek Varl?klar ya da Gereksiz Mikroplar gibi s?n?flara ay?r?yor. E?lenceli bir site. Sitede sizin iin olu?turulan kod arac?l??? ile statnz ziyaretilerinize duyurabiliyorsunuz, benim gibi gereksiz bir mikrop de?ilseniz tabii :) Siteniz indekse kayd?n?zla birlikte ekleniyor.

Yapman?z gereken;

Get Blogs

Sitede verilen bilgiye gre, siteye ba?lant? verirseniz 24-48 saatte, vermezseniz 10 gnde indeksleniyorsunuz.

Yapman?z gerekenler;

 • http://www.getblogs.com/ adresinden blogunuzu kaydetmek istedi?iniz dizine gidip st mende grlen Add Your Site linkine t?klaman?z gerekiyor.
 • Daha sonra a?lan pencereden kay?t i?lemini gerekle?tirmeniz gerekiyor.

Blogs Canada

Byk bir de?i?im iinde olduklar?n? syleyerek bir sreli?ine kay?tlar? durduklar?n? belirtiyorlar.

Yapman?z gerekenler;

Blurt it!

Sitede belirtilen kurallara gre site ieri?inizin ingilizce olmas? gerekiyor, ama kay?t i?leminden sonra hemen linkinize yer veriliyor. Gene de bu sonradan listeden ?kar?lmayaca??n?z anlam?na gelmiyor.

Yapman?z gerekenler;

 • http://www.blurtit.com/ adresine giderek giderek blog’unuzun ad?n? ve adresini girmeniz gerekiyor.
 • Daha sonra a?lan sayfada s?ralanan linke t?klad?kdak hemen sonra anasayfada listeleniyorsunuz.

Blogazoo

Bu da yeni ke?fettiklerimden, sre hakk?nda bilgi yok. Siteye kay?tl? blog’lar? belli bir sre boyunca ziyaret ederek kredi topluyorsunuz ve toplad???n?z krediler sonucunda di?er kullan?c?lar?n izlenimine sunulma ihtimaliniz ykseliyor. Bu tip siteler blog’unuza yapay bir trafik kazand?raca?? iin tavsiye etmiyorum. Gene de ye olmak istiyorsan?z;

Yapman?z gerekenler;

 • http://www.blogazoo.com/ adresine giderek ye olman?z ve e-posta adresinize gnderilen aktivasyon linkine t?klaman?z gerekiyor.
 • Daha sonra sitenin yeler blmnde sa? taraftaki menden “My Blogs” seene?ini kullanarak blog’unuzu kaydetmeniz gerkiyor
 • yeli?inizin tam olarak aktivasyonu iin en az 10 blog’u da ziyaret etmeniz gerekiyor.

Blog in Space

Bu da yeni ke?fettiklerimden, sre hakk?nda bilgi yok.

Yapman?z gereken;

Globe of Blogs

yelik i?leminin bir ka gn srd? syleniyor.

Yapman?z gereken;

 • http://www.globeofblogs.com/ adresine giderek sol st k?edeki “Register Your Blog” linkine t?klaman?z ve a?lan popup penceresindeki kay?t formunu doldurman?z gerekiyor. Popup engelleyici kullan?yorsan?z kapatman?z gerekebilir.

Blog Crowd

Bu da t?pk? Blogazoo gibi al??an bir site. Siteye kay?tl? blog’lar? belli bir sre boyunca ziyaret ederek kredi topluyorsunuz ve toplad???n?z krediler sonucunda di?er kullan?c?lar?n izlenimine sunulma ihtimaliniz ykseliyor. Bu tip siteler blog’unuza yapay bir trafik kazand?raca?? iin tavsiye etmiyorum. Gene de ye olmak istiyorsan?z;

Yapman?z gereken;

“Blog dizinleri” başlıklı yazıya 8 yorum yapılmış

 1. Ayhan ARDA demiş ki:
  9 February 2006, 4:28 am

  Mkemmel bir al??ma,gerekten ok ho?uma gitti,Te?ekkrler…

 2. Tekno Seyir » Blog Ar?ivi » Technorati ve bloglarda arama demiş ki:
  20 June 2006, 6:44 pm

  […] Ve Bloglaralemi… Amac? ve dizine kabul edilme ?ekli blog karde?li?inden biraz daha farkl?, kategorilere ayr?lm?? bloglara ula?abiliyoruz. Bloglar Alemindeki tm siteleri cmle alem k?sm?nda grebiliyoruz. Dnyada yay?n yapan birok blog dizini var, bunlar?n geni? kapsaml? listesini ve a?klamalar?n? Acemi Blogcudan ?renebiliriz. […]

 3. SEO, Arama Motoru Optimizasyonu Notlar? | Hus Weblog demiş ki:
  26 October 2006, 7:26 pm

  […] Dizinlere ye olun. Bu konuda RSSTop55 ve AcemiBlogcu’ nun Blog dizinleri yaz?s?na bakabilirsiniz. […]

 4. efe demiş ki:
  6 October 2007, 11:31 am

  harika bir payla??m.tebrikler.gerekten ok iyi bir al??ma.

 5. BILGIOKU.NET » Blog Archive » Bloglar zerine demiş ki:
  2 October 2010, 11:27 pm

  […] tan?mlayacak isimler vermelisinizki google imagesdan da sizi bulabilsinler. Acemi Blogcunun bu konuyla ilgili yaz?s?n? okuyabilirsiniz ok faydas? olaca??na eminim. Ayr?ca yazd???n?z […]

 6. Neden blog yazars?n?z? | NetSohbet.NET demiş ki:
  16 October 2010, 11:10 pm

  […] tan?mlayacak isimler vermelisinizki google imagesdan da sizi bulabilsinler. Acemi Blogcunun bu konuyla ilgili yaz?s?n? okuyabilirsiniz ok faydas? olaca??na eminim. Ayr?ca yazd???n?z […]

 7. Blog Felsefesi : KELEBEK BLOG demiş ki:
  19 February 2011, 8:17 pm

  […] tan?mlayacak isimler vermelisinizki google imagesdan da sizi bulabilsinler. Acemi Blogcunun bu konuyla ilgili yaz?s?n? okuyabilirsiniz ok faydas? olaca??na eminim. Ayr?ca yazd???n?z […]

 8. Bloglar zerine | UzunYolculuk.TK demiş ki:
  6 September 2011, 12:12 pm

  […] tan?mlayacak isimler vermelisinizki google images’dan da sizi bulabilsinler. Acemi Blogcunun bu konuyla ilgili yaz?s?n? okuyabilirsiniz ok faydas? olaca??na eminim. Ayr?ca yazd???n?z […]

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>