Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Yazar Arşivi


Yahoo! ve arama motorlar?n?n eti?i

Bazen Google’?n arama sonular?ndan tatmin olmad???mda Yahoo!ya ba?vuruyorum ve ald???m sonular nedeni ile hemen her defas?nda kendime “Neden Yahoo!’yu daha s?k kullanm?yorum?” sorusunu soruyorum. Her ne kadar yar??ta art?k iyice geride kalm?? gibi grnse de Yahoo!’nun bir arama motoru olarak hala iddial? oldu?unu d?nenlerdenim. Fakat bir-iki gn nce Yahoo! hakk?nda okudu?um bir haber ile ok […]

CBS last.fm’i 280 milyon dolar deyerek sat?n ald?

CBS last.fm’i 280 milyon dolar deyerek sat?n alm??. Detaylar TechCrunch ve last.fm blogunda.

Google FeedBurner’? sat?n m? alacak?

Bir dedikoduya gre Google, giderek byyen RSS reklamc?l???ndaki pay?n? ykseltmek iin, FeedBurner‘? 100 milyon dolar’a sat?n alacakm??. Gerekle?irse ?a??rmam :)[kaynak]

WordPress 2.2 “Getz”

Bir sre nce dedikodusunu yapt???m WordPress’in yeni versiyonu bugn yay?nland?. Asl?nda Nisan ay?n?n 23’nde yay?nlanmas? beklenen “Getz”den, nceki duyumlar?m?zda bizleri heyecanland?ran, etiketleme sistemi de ?kar?lm?? gibi grnyor. Bununla birlikte, uzun sredir wordpress.com’da ba?ar? ile kullan?lmakta olan yeni Blogger’dan aktarma modlnn pakete dahil edilmesi WordPress kullanmaya yeni ba?layacak bir ok kullan?c?ya cesaret verecektir diye d?nyorum. Beni […]

Yeni internet kanunu ve bloglar

Geleneksel medyay? takip etmeyi 4-5 y?l nce b?rakm?? birisi olarak gncel geli?melerden genellikle ok sonralar? haberim olur :) Bugn RSS takipimi kontrol ederken bir sredir be?enerek takip etti?im Lyn’in blogunda Cumhurba?kanl??? seimi curcunas? aras?na s?k??t?r?larak meclis’te apar topar kabul edilmi? yeni “Elektronik Ortamda ??lenen Sular?n nlenmesi Kanunu”ndan haberim oldu ve yaz?s?n? okuduktan sonra Lyn’in kayg?lar?na […]